Aantal resultaten: 638    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
100101004 - Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen (prijs: €1885)  Ziekenhuisbehandeling
090501003 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte (prijs: €3050)  Ziekenhuisbehandeling
979001153 - Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €5935)  Ziekenhuisbehandeling
979001222 - Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €4495)  Ziekenhuisbehandeling
039899008 - Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem (prijs: €975)  Ziekenhuisbehandeling
990616029 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Astma (prijs: €5450)  Ziekenhuisbehandeling
039899018 - Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem (prijs: €1195)  Ziekenhuisbehandeling
029099068 - Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €1325)  Ziekenhuisbehandeling
109999050 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Tuberculose (prijs: €1245)  Ziekenhuisbehandeling
029099042 - Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (incl begeleiding bij radiotherapie) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €1210)  Ziekenhuisbehandeling
100501026 - 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (prijs: €5330)  Ziekenhuisbehandeling
109599009 - Therapeutische behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies (prijs: €7395)  Ziekenhuisbehandeling
979001208 - Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €7840)  Ziekenhuisbehandeling
979001185 - Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €22670)  Ziekenhuisbehandeling
990616040 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen (prijs: €6555)  Ziekenhuisbehandeling