Aantal resultaten: 730    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
990516036 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel (prijs: €645)  Ziekenhuisbehandeling
099699031 - Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) (prijs: €430)  Ziekenhuisbehandeling
979001188 - Operatie aan hart(klep) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €29680)  Ziekenhuisbehandeling
090501013 - Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte (prijs: €220)  Ziekenhuisbehandeling
099699051 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten (prijs: €650)  Ziekenhuisbehandeling
099999019 - Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (prijs: €3280)  Ziekenhuisbehandeling
979001253 - Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €145)  Ziekenhuisbehandeling
090301005 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk (prijs: €1950)  Ziekenhuisbehandeling
979001242 - Implanteren van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) (incl inbrengen elektroden) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €24030)  Ziekenhuisbehandeling
099799035 - 1 tot maximaal 2 polikliniekbezoeken bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)  Ziekenhuisbehandeling
099899089 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €1550)  Ziekenhuisbehandeling
099699100 - Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 4) (prijs: €16505)  Ziekenhuisbehandeling
099999015 - Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) (prijs: €730)  Ziekenhuisbehandeling
099899080 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €6910)  Ziekenhuisbehandeling
990516014 - Consult op de polikliniek bij Een aangeboren hartafwijking (prijs: €280)  Ziekenhuisbehandeling