Aantal resultaten: 1780    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
040401021 - Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)  Ziekenhuisbehandeling
029199160 - Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Maagkanker  Ziekenhuisbehandeling
029999045 - Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor  Ziekenhuisbehandeling
179799045 - Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking  Ziekenhuisbehandeling
990516009 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking  Ziekenhuisbehandeling
998418030 - Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 5 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg  Ziekenhuisbehandeling
029399063 - Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen  Ziekenhuisbehandeling
090301008 - Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk  Ziekenhuisbehandeling
990516018 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking  Ziekenhuisbehandeling
991216008 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening  Ziekenhuisbehandeling
029799065 - Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel  Ziekenhuisbehandeling
020108233 - Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker  Ziekenhuisbehandeling
020110053 - Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker  Ziekenhuisbehandeling
979002182 - Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
990216072 - Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen  Ziekenhuisbehandeling