Aantal resultaten: 1780    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
979002182 - Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
020110053 - Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker  Ziekenhuisbehandeling
039899011 - 3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem  Ziekenhuisbehandeling
990022065 - Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD  Ziekenhuisbehandeling
109799023 - Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bijholteontsteking  Ziekenhuisbehandeling
170901039 - Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heup  Ziekenhuisbehandeling
011101007 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen  Ziekenhuisbehandeling
020108239 - Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker  Ziekenhuisbehandeling
990516032 - Meer dan 5 verpleegligdagen bij Hartruis of mogelijke hartproblemen  Ziekenhuisbehandeling
069899243 - Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip  Ziekenhuisbehandeling
991216022 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind  Ziekenhuisbehandeling
979002191 - Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
991516021 - Jodiumtherapie (meer dan 2 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier  Ziekenhuisbehandeling
990916049 - Meer dan 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte  Ziekenhuisbehandeling
039899017 - 11 tot maximaal 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem  Ziekenhuisbehandeling