Aantal resultaten: 2037    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
M8210/0 - [ICD-10 diagnosecode: M8210/0] - Adenomateuze poliep, NNO  Diagnosecode
M06.46 - [ICD-10 diagnosecode: M06.46] - Inflammatoire polyartropathie van onderbeen  Diagnosecode
M83.33 - [ICD-10 diagnosecode: M83.33] - Osteomalacie bij volwassenen als gevolg van ondervoeding van onderarm  Diagnosecode
M25.73 - [ICD-10 diagnosecode: M25.73] - Osteofyt van onderarm  Diagnosecode
Q55.2 - [ICD-10 diagnosecode: Q55.2] - Overige congenitale misvormingen van testis en scrotum  Diagnosecode
131999060 - Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel  Ziekenhuisbehandeling
A36.8 - [ICD-10 diagnosecode: A36.8] - Overige gespecificeerde vormen van difterie  Diagnosecode
S69.7 - [ICD-10 diagnosecode: S69.7] - Multipele letsels van pols en hand  Diagnosecode
M02.03 - [ICD-10 diagnosecode: M02.03] - Artropathie na intestinale bypass van onderarm  Diagnosecode
M79.43 - [ICD-10 diagnosecode: M79.43] - Hypertrofie van (infrapatellair) vetkussen van onderarm  Diagnosecode
990516026 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel  Ziekenhuisbehandeling
190017 - Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).  Polikliniek
M15.8 - [ICD-10 diagnosecode: M15.8] - Overige gespecificeerde polyartrose  Diagnosecode
M94.12 - [ICD-10 diagnosecode: M94.12] - Recidiverende polychondritis van bovenarm  Diagnosecode
020108234 - Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker  Ziekenhuisbehandeling