Aantal resultaten: 2037    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
38343 - Denervatie polsgewricht.  Operaties
M10.23 - [ICD-10 diagnosecode: M10.23] - Door geneesmiddel ge´nduceerde jicht van onderarm  Diagnosecode
990516026 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel  Ziekenhuisbehandeling
020108234 - Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker  Ziekenhuisbehandeling
E77.0 - [ICD-10 diagnosecode: E77.0] - Onvolledige modificatie van lysosomale enzymen na translatie  Diagnosecode
990027183 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie  Ziekenhuisbehandeling
M83.83 - [ICD-10 diagnosecode: M83.83] - Overige gespecificeerde vormen van osteomalacie bij volwassenen van onderarm  Diagnosecode
M8213/0 - [ICD-10 diagnosecode: M8213/0] - Sessiel adenoom (C18.-)  Diagnosecode
M06.49 - [ICD-10 diagnosecode: M06.49] - Inflammatoire polyartropathie van lokalisatie niet gespecificeerd  Diagnosecode
Q61.3 - [ICD-10 diagnosecode: Q61.3] - Polycystische nier, niet gespecificeerd  Diagnosecode
M30 - [ICD-10 diagnosecode: M30] - Polyarteriitis nodosa en verwante aandoeningen  Diagnosecode
990916022 - Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening  Ziekenhuisbehandeling