Aantal resultaten: 2037    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
M79.43 - [ICD-10 diagnosecode: M79.43] - Hypertrofie van (infrapatellair) vetkussen van onderarm  Diagnosecode
M15.8 - [ICD-10 diagnosecode: M15.8] - Overige gespecificeerde polyartrose  Diagnosecode
M94.12 - [ICD-10 diagnosecode: M94.12] - Recidiverende polychondritis van bovenarm  Diagnosecode
38343 - Denervatie polsgewricht.  Operaties
J38.1 - [ICD-10 diagnosecode: J38.1] - Poliep van stemband en larynx  Diagnosecode
M10.23 - [ICD-10 diagnosecode: M10.23] - Door geneesmiddel ge´nduceerde jicht van onderarm  Diagnosecode
M89.03 - [ICD-10 diagnosecode: M89.03] - Algoneurodystrofie van onderarm  Diagnosecode
990516026 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel  Ziekenhuisbehandeling
M8213/0 - [ICD-10 diagnosecode: M8213/0] - Sessiel adenoom (C18.-)  Diagnosecode
020108234 - Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker  Ziekenhuisbehandeling
990027183 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie  Ziekenhuisbehandeling
E77.0 - [ICD-10 diagnosecode: E77.0] - Onvolledige modificatie van lysosomale enzymen na translatie  Diagnosecode