Aantal resultaten: 2037    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
990027183 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie  Ziekenhuisbehandeling
M8213/0 - [ICD-10 diagnosecode: M8213/0] - Sessiel adenoom (C18.-)  Diagnosecode
M79.43 - [ICD-10 diagnosecode: M79.43] - Hypertrofie van (infrapatellair) vetkussen van onderarm  Diagnosecode
M94.12 - [ICD-10 diagnosecode: M94.12] - Recidiverende polychondritis van bovenarm  Diagnosecode
J38.1 - [ICD-10 diagnosecode: J38.1] - Poliep van stemband en larynx  Diagnosecode
M06.49 - [ICD-10 diagnosecode: M06.49] - Inflammatoire polyartropathie van lokalisatie niet gespecificeerd  Diagnosecode
M30 - [ICD-10 diagnosecode: M30] - Polyarteriitis nodosa en verwante aandoeningen  Diagnosecode
S69.7 - [ICD-10 diagnosecode: S69.7] - Multipele letsels van pols en hand  Diagnosecode
190017 - Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).  Polikliniek
M89.03 - [ICD-10 diagnosecode: M89.03] - Algoneurodystrofie van onderarm  Diagnosecode
990516026 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel  Ziekenhuisbehandeling
E77.0 - [ICD-10 diagnosecode: E77.0] - Onvolledige modificatie van lysosomale enzymen na translatie  Diagnosecode