Aantal resultaten: 248    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
M9971/3 - [ICD-10 diagnosecode: M9971/3] - Polymorf post-transplantatie lymfoproliferatieve aandoening  Diagnosecode
979002148 - Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
31492 - Opheffen symblepharon zonder transplantatie.  Operaties
979001179 - Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)  Ziekenhuisbehandeling
979001136 - Donorprocedure mbt harttransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)  Ziekenhuisbehandeling
38474 - Uitgebreide transplantatie van rug- of buikspieren.  Operaties
38998 - Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.  Operaties
T82.7 - [ICD-10 diagnosecode: T82.7] - Infectie en ontstekingsreactie als gevolg van overige cardiale en vasculaire hulpmiddelen, implantaten en transplantaten  Diagnosecode
979002009 - Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
979002191 - Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
39001 - Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.  Operaties
T83.4 - [ICD-10 diagnosecode: T83.4] - Mechanische complicatie van overige prothesen, implantaten en transplantaten van geslachtsorganen  Diagnosecode
39032 - Transplantatie van bot of kraakbeen.  Operaties
T84.3 - [ICD-10 diagnosecode: T84.3] - Mechanische complicatie van overige inwendige hulpmiddelen, implantaten en transplantaten van bot  Diagnosecode
979002201 - Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling