Aantal resultaten: 248    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
T84.8 - [ICD-10 diagnosecode: T84.8] - Overige gespecificeerde complicaties van inwendige orthopedische prothesen, implantaten en transplantaten  Diagnosecode
979002201 - Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
192098 - Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, verwante donor.  Therapie
T85.5 - [ICD-10 diagnosecode: T85.5] - Mechanische complicatie van gastro-intestinale prothesen, implantaten en transplantaten  Diagnosecode
239032 - Transplantatie van bot of kraakbeen.  Overig
979002073 - Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
T85.8 - [ICD-10 diagnosecode: T85.8] - Overige gespecificeerde complicaties van inwendige prothesen, implantaten en transplantaten, niet elders geclassificeerd  Diagnosecode
T86.9 - [ICD-10 diagnosecode: T86.9] - Mislukken van transplantatie en afstoten van niet gespecificeerd getransplanteerd orgaan en weefsel  Diagnosecode