Aantal resultaten: 638    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
109699006 - Behandeling van een bloedneus (prijs: €370)  Ziekenhuisbehandeling
990003012 - Raadpleging door Longgeneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname (prijs: €130)  Ziekenhuisbehandeling
100501028 - Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (prijs: €435)  Ziekenhuisbehandeling
109699017 - Diagnostisch onderzoek of therapie bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel (prijs: €675)  Ziekenhuisbehandeling
109699016 - Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel (prijs: €775)  Ziekenhuisbehandeling
109999044 - Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €240)  Ziekenhuisbehandeling
100501045 - Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Astma (prijs: €475)  Ziekenhuisbehandeling
979001219 - Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €7390)  Ziekenhuisbehandeling
109999038 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €5475)  Ziekenhuisbehandeling
109799042 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een allergie of benauwdheidsklachten (prijs: €325)  Ziekenhuisbehandeling
100501025 - 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (prijs: €4350)  Ziekenhuisbehandeling
029099041 - Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (excl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €3005)  Ziekenhuisbehandeling
109699019 - Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel (prijs: €480)  Ziekenhuisbehandeling
109999037 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €2455)  Ziekenhuisbehandeling
109999059 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening (prijs: €1250)  Ziekenhuisbehandeling