Aantal resultaten: 1780    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
029099041 - Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (excl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €3005)  Ziekenhuisbehandeling
099999018 - Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (prijs: €2820)  Ziekenhuisbehandeling
990027195 - Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (tot maximaal 48 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie (prijs: €2220)  Ziekenhuisbehandeling
109999037 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €2455)  Ziekenhuisbehandeling
099499020 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) (prijs: €2700)  Ziekenhuisbehandeling
990027142 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie (prijs: €2090)  Ziekenhuisbehandeling
990035007 - 4 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij Klinische geriatrie (prijs: €6195)  Ziekenhuisbehandeling
099899050 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €5765)  Ziekenhuisbehandeling
039999007 - Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen (prijs: €1295)  Ziekenhuisbehandeling
119499071 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel (prijs: €5445)  Ziekenhuisbehandeling
099999017 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (prijs: €2400)  Ziekenhuisbehandeling
199299044 - Operatie aan heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeen (prijs: €7010)  Ziekenhuisbehandeling
099899046 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €1835)  Ziekenhuisbehandeling
979001223 - Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €6765)  Ziekenhuisbehandeling
182199003 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht (prijs: €2060)  Ziekenhuisbehandeling