Aantal resultaten: 453    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
K55.0 - [ICD-10 diagnosecode: K55.0] - Acute vaataandoeningen van darm  Diagnosecode
36163 - Gedeeltelijk of geheel vervangen van de ureter door darmsegment, laparoscopisch (zie 036162 voor open procedure).  Operaties
Q42.8 - [ICD-10 diagnosecode: Q42.8] - Congenitale afwezigheid, atresie en stenose van overige gespecificeerde delen van dikke darm  Diagnosecode
K91.3 - [ICD-10 diagnosecode: K91.3] - Postoperatieve darmobstructie  Diagnosecode
K55.9 - [ICD-10 diagnosecode: K55.9] - Vaataandoening van darm, niet gespecificeerd  Diagnosecode
36258 - Totale blaasvervanging met behulp van een geisoleerd darmsegment zonder stoma, inclusief de cystectomie, laparoscopisch (zie 036257 voor open procedure).  Operaties
979002147 - Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
Q43.3 - [ICD-10 diagnosecode: Q43.3] - Congenitale misvormingen van darmophanging  Diagnosecode
M07* - [ICD-10 diagnosecode: M07*] - ArtropathieŽn bij psoriasis en darmziekte  Diagnosecode
M07.61* - [ICD-10 diagnosecode: M07.61*] - Overige artropathieŽn bij darmziekte van schoudergebied  Diagnosecode
K56.1 - [ICD-10 diagnosecode: K56.1] - Invaginatie  Diagnosecode
110401031 - Meer dan 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk  Ziekenhuisbehandeling
39256 - Preoperatief darmtransplantatie ontvanger door operateur.  Therapie
979002183 - Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
Q43.9 - [ICD-10 diagnosecode: Q43.9] - Congenitale misvorming van darm, niet gespecificeerd  Diagnosecode