Aantal resultaten: 638    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
109799014 - Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan het neustussenschot (prijs: €125)  Ziekenhuisbehandeling
109999041 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €990)  Ziekenhuisbehandeling
109999062 - Consult op de polikliniek bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening (prijs: €220)  Ziekenhuisbehandeling
979001223 - Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €6765)  Ziekenhuisbehandeling
109799004 - Operatie aan de neusbijholten bij Bijholteontsteking (prijs: €2565)  Ziekenhuisbehandeling
100101006 - Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen (prijs: €2050)  Ziekenhuisbehandeling
109999061 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening (prijs: €420)  Ziekenhuisbehandeling
109799030 - Allergietest bij Een allergie of benauwdheidsklachten (prijs: €330)  Ziekenhuisbehandeling
100501057 - Consult op de polikliniek bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen (prijs: €200)  Ziekenhuisbehandeling
109699003 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel (prijs: €1925)  Ziekenhuisbehandeling
109699018 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel (prijs: €1350)  Ziekenhuisbehandeling
090501015 - Consult op de polikliniek bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) (prijs: €190)  Ziekenhuisbehandeling
979001224 - Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €4210)  Ziekenhuisbehandeling
109799002 - Rechtzetten van het neustussenschot bij Afwijkingen aan het neustussenschot (prijs: €2320)  Ziekenhuisbehandeling
990616027 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma (prijs: €750)  Ziekenhuisbehandeling