Aantal resultaten: 540    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
990216040 - Consult op de polikliniek bij Nieraandoeningen (prijs: €325)  Ziekenhuisbehandeling
140301056 - Inbrengen van port-a-cath of opheffen van shunt (prijs: €1840)  Ziekenhuisbehandeling
990216018 - Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de urinewegen (prijs: €270)  Ziekenhuisbehandeling
140301008 - Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen (prijs: €3495)  Ziekenhuisbehandeling
979002173 - Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €1620)  Ziekenhuisbehandeling
140301068 - 1 tot 2 polikliniekbezoeken bij Acuut nierfalen (prijs: €260)  Ziekenhuisbehandeling
140301059 - Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Chronisch nierfalen (prijs: €670)  Ziekenhuisbehandeling
149599025 - Kijkoperatie bij Een nieraandoening (prijs: €1565)  Ziekenhuisbehandeling
149599003 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders (prijs: €2215)  Ziekenhuisbehandeling
990216041 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen (prijs: €695)  Ziekenhuisbehandeling
020110096 - Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €1090)  Ziekenhuisbehandeling
140301029 - Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen (prijs: €495)  Ziekenhuisbehandeling
140301050 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen (prijs: €6415)  Ziekenhuisbehandeling
149599015 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Nierontsteking (prijs: €650)  Ziekenhuisbehandeling
979002157 - Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €425)  Ziekenhuisbehandeling