Aantal resultaten: 1780    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
100101006 - Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen (prijs: €2050)  Ziekenhuisbehandeling
219699009 - Follow-up na een hartoperatie en/of dotterbehandeling (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) (prijs: €1795)  Ziekenhuisbehandeling
998418026 - 29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 27 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg (prijs: €10380)  Ziekenhuisbehandeling
990017046 - 6 tot maximaal 20 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie (prijs: €6815)  Ziekenhuisbehandeling
029199032 - Operatie aan het maagdarmkanaal ( Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker (prijs: €10345)  Ziekenhuisbehandeling
049999014 - Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzucht (prijs: €8455)  Ziekenhuisbehandeling
099899076 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €1535)  Ziekenhuisbehandeling
099899058 - Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €10825)  Ziekenhuisbehandeling
990027168 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 67 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie (prijs: €2510)  Ziekenhuisbehandeling
099899024 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €2245)  Ziekenhuisbehandeling
109699003 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel (prijs: €1925)  Ziekenhuisbehandeling
019999007 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte (prijs: €6535)  Ziekenhuisbehandeling
099599003 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel (prijs: €1400)  Ziekenhuisbehandeling
199299005 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel (prijs: €1540)  Ziekenhuisbehandeling
990027186 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (tot maximaal 72 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie (prijs: €2720)  Ziekenhuisbehandeling