Aantal resultaten: 540    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
I13.1 - [ICD-10 diagnosecode: I13.1] - Hypertensieve hart- ťn nierziekte met nierinsufficiŽntie  Diagnosecode
979002008 - Darmverwijdering bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
N29.8* - [ICD-10 diagnosecode: N29.8*] - Overige aandoeningen van nier en ureter bij elders geclassificeerde overige ziekten  Diagnosecode
39255 - Preoperatief nier- en pancreastransplantatie ontvanger door operateur.  Therapie
N17 - [ICD-10 diagnosecode: N17] - Acute nierinsufficiŽntie  Diagnosecode
M8318/3 - [ICD-10 diagnosecode: M8318/3] - Niercelcarcinoom, sarcomatoÔd (C64.9)  Diagnosecode
Q63.3 - [ICD-10 diagnosecode: Q63.3] - Hyperplastische nier en reuzennier  Diagnosecode
I15.1 - [ICD-10 diagnosecode: I15.1] - Hypertensie secundair aan andere nieraandoeningen  Diagnosecode
O10.2 - [ICD-10 diagnosecode: O10.2] - Reeds bestaande hypertensieve nieraandoening als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed  Diagnosecode
39265 - Postoperatief nier- en pancreastransplantatie ontvanger door operateur.  Therapie
020110106 - Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen  Ziekenhuisbehandeling
979002193 - Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
979002196 - Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
N17.2 - [ICD-10 diagnosecode: N17.2] - Acute nierinsufficiŽntie met niermergnecrose  Diagnosecode
M9044/3 - [ICD-10 diagnosecode: M9044/3] - 'Clear cell'-sarcoom, NNO (behalve van nier M8964/3)  Diagnosecode