Aantal resultaten: 730    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
990003007 - Raadpleging door Heelkunde bij / via een bezoek tijdens opname (prijs: €105)  Ziekenhuisbehandeling
099899005 - Teambespreking bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €75)  Ziekenhuisbehandeling
090301004 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Hoge bloeddruk (prijs: €520)  Ziekenhuisbehandeling
099999018 - Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (prijs: €2820)  Ziekenhuisbehandeling
099899039 - ECG / Hartritme monitor bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma  Ziekenhuisbehandeling
219699006 - Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) (prijs: €425)  Ziekenhuisbehandeling
099499020 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) (prijs: €2700)  Ziekenhuisbehandeling
099999016 - Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) (prijs: €725)  Ziekenhuisbehandeling
990003002 - Raadpleging door Dermatologie bij / via een bezoek tijdens opname (prijs: €80)  Ziekenhuisbehandeling
099899050 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €5765)  Ziekenhuisbehandeling
099999017 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (prijs: €2400)  Ziekenhuisbehandeling
179799010 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen (prijs: €485)  Ziekenhuisbehandeling
990003011 - Raadpleging door Urologie bij / via een bezoek tijdens opname (prijs: €120)  Ziekenhuisbehandeling
099999036 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) (prijs: €615)  Ziekenhuisbehandeling
099899046 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €1835)  Ziekenhuisbehandeling