Aantal resultaten: 1780    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
099899083 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €1710)  Ziekenhuisbehandeling
069899219 - Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip (prijs: €1865)  Ziekenhuisbehandeling
100501021 - Maximaal 4 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (prijs: €2080)  Ziekenhuisbehandeling
099499028 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) (prijs: €5805)  Ziekenhuisbehandeling
199299018 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel (prijs: €5385)  Ziekenhuisbehandeling
990416042 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diarree (prijs: €2180)  Ziekenhuisbehandeling
110901004 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier (prijs: €2105)  Ziekenhuisbehandeling
990027194 - Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (49 tot maximaal 130 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie (prijs: €6695)  Ziekenhuisbehandeling
199299070 - Operatie aan de arm (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel (prijs: €4310)  Ziekenhuisbehandeling
099999027 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (prijs: €6925)  Ziekenhuisbehandeling
019999004 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte (prijs: €2540)  Ziekenhuisbehandeling
199299064 - Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel (prijs: €6045)  Ziekenhuisbehandeling
099899068 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €6135)  Ziekenhuisbehandeling
990027141 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (59 tot maximaal 128 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie (prijs: €7650)  Ziekenhuisbehandeling
199299038 - Implanteren van een korte prothese (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeen (prijs: €8275)  Ziekenhuisbehandeling