Aantal resultaten: 730    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
I13.2 - [ICD-10 diagnosecode: I13.2] - Hypertensieve hart- én nierziekte met (congestieve) hartdecompensatie én nierinsufficiëntie  Diagnosecode
Z95.4 - [ICD-10 diagnosecode: Z95.4] - Aanwezigheid van overige hartklepvervanging  Diagnosecode
S26 - [ICD-10 diagnosecode: S26] - Letsel van hart  Diagnosecode
Aangeboren hartziekten  medischeinformatie
I50.0 - [ICD-10 diagnosecode: I50.0] - Hartdecompensatie met stuwing  Diagnosecode
990516006 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking  Ziekenhuisbehandeling
O89.1 - [ICD-10 diagnosecode: O89.1] - Cardiale complicaties van anesthesie tijdens kraambed  Diagnosecode
39399 - Donorprocedure hart en of longen al dan niet resulterend in explantatie hart en of longen.  Therapie
I23.3 - [ICD-10 diagnosecode: I23.3] - Ruptuur van hartwand zonder hemopericard als actuele complicatie na acuut myocardinfarct  Diagnosecode
32920 - Operatie tetralogie van Fallot of shunt-operatie bij cyanotische hartgebreken, bijvoorbeeld volgens Waterstone Blalock, Glenn of Potts.  Operaties
A39.5+ - [ICD-10 diagnosecode: A39.5+] - Hartaandoening door meningokokken  Diagnosecode
S26.01 - [ICD-10 diagnosecode: S26.01] - Letsel van hart met hemopericard; met open wond naar thoraxholte  Diagnosecode
Hart- en vaatziekten Atherosclerose  medischeinformatie
I51 - [ICD-10 diagnosecode: I51] - Complicaties en slecht omschreven hartziekten  Diagnosecode
990516009 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking  Ziekenhuisbehandeling