Aantal resultaten: 730    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
192002 - Harttransplantatie/hertransplantatie.  Operaties
I13.0 - [ICD-10 diagnosecode: I13.0] - Hypertensieve hart- Ún nierziekte met (congestieve) hartdecompensatie  Diagnosecode
990516038 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel  Ziekenhuisbehandeling
O74.2 - [ICD-10 diagnosecode: O74.2] - Cardiale complicaties van anesthesie tijdens bevalling  Diagnosecode
39396 - Nazorg harttransplantatie ontvanger.  Therapie
099799036 - Beoordeling door multidisciplinaire werkgroep lymfoedeem bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)  Ziekenhuisbehandeling
32900 - Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).  Operaties
I50.1 - [ICD-10 diagnosecode: I50.1] - Linker-ventrikeldecompensatie  Diagnosecode
179799048 - Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een aangeboren afwijking  Ziekenhuisbehandeling
S26.0 - [ICD-10 diagnosecode: S26.0] - Letsel van hart met hemopericard  Diagnosecode
Angina pectoris  medischeinformatie
I13.9 - [ICD-10 diagnosecode: I13.9] - Hypertensieve hart- Ún nierziekte, niet gespecificeerd  Diagnosecode
990516007 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking  Ziekenhuisbehandeling
O99.4 - [ICD-10 diagnosecode: O99.4] - Ziekten van hart en vaatstelsel die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren  Diagnosecode
099899037 - Operatief plaatsen van een hartritme monitor bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma  Ziekenhuisbehandeling