Aantal resultaten: 730    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
39396 - Nazorg harttransplantatie ontvanger.  Therapie
990516038 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel  Ziekenhuisbehandeling
179799045 - Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking  Ziekenhuisbehandeling
I13.0 - [ICD-10 diagnosecode: I13.0] - Hypertensieve hart- Ún nierziekte met (congestieve) hartdecompensatie  Diagnosecode
Z95.2 - [ICD-10 diagnosecode: Z95.2] - Aanwezigheid van hartklepprothese  Diagnosecode
099799036 - Beoordeling door multidisciplinaire werkgroep lymfoedeem bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)  Ziekenhuisbehandeling
990516007 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking  Ziekenhuisbehandeling
099899037 - Operatief plaatsen van een hartritme monitor bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma  Ziekenhuisbehandeling
S26.0 - [ICD-10 diagnosecode: S26.0] - Letsel van hart met hemopericard  Diagnosecode
Angina pectoris  medischeinformatie
I50.1 - [ICD-10 diagnosecode: I50.1] - Linker-ventrikeldecompensatie  Diagnosecode
O99.4 - [ICD-10 diagnosecode: O99.4] - Ziekten van hart en vaatstelsel die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren  Diagnosecode
39472 - Echografie hart door kindercardioloog of cardex (excl. echografie hart-complex door kindercardioloog zie 039473).  Beeldvormende diagnostiek
179799048 - Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een aangeboren afwijking  Ziekenhuisbehandeling
I13.9 - [ICD-10 diagnosecode: I13.9] - Hypertensieve hart- Ún nierziekte, niet gespecificeerd  Diagnosecode