Aantal resultaten: 730    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
I49.8 - [ICD-10 diagnosecode: I49.8] - Overige gespecificeerde hartritmestoornissen  Diagnosecode
990516038 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel  Ziekenhuisbehandeling
219799013 - Hartrevalidatie (Fysiotherapieprogramma)  Ziekenhuisbehandeling
R09.8 - [ICD-10 diagnosecode: R09.8] - Overige gespecificeerde symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel  Diagnosecode
192002 - Harttransplantatie/hertransplantatie.  Operaties
I13.9 - [ICD-10 diagnosecode: I13.9] - Hypertensieve hart- Ún nierziekte, niet gespecificeerd  Diagnosecode
099799036 - Beoordeling door multidisciplinaire werkgroep lymfoedeem bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)  Ziekenhuisbehandeling
179799048 - Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een aangeboren afwijking  Ziekenhuisbehandeling
O99.4 - [ICD-10 diagnosecode: O99.4] - Ziekten van hart en vaatstelsel die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren  Diagnosecode
39472 - Echografie hart door kindercardioloog of cardex (excl. echografie hart-complex door kindercardioloog zie 039473).  Beeldvormende diagnostiek
099899037 - Operatief plaatsen van een hartritme monitor bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma  Ziekenhuisbehandeling
32900 - Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).  Operaties
990516007 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking  Ziekenhuisbehandeling
I50.1 - [ICD-10 diagnosecode: I50.1] - Linker-ventrikeldecompensatie  Diagnosecode
S26.0 - [ICD-10 diagnosecode: S26.0] - Letsel van hart met hemopericard  Diagnosecode