Aantal resultaten: 540    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
979002004 - Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €405)  Ziekenhuisbehandeling
149599026 - Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een nieraandoening (prijs: €4830)  Ziekenhuisbehandeling
140301038 - Shuntoperatie of verwijderen insulinepomp (prijs: €2690)  Ziekenhuisbehandeling
140301062 - Consult op de polikliniek bij bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath (prijs: €140)  Ziekenhuisbehandeling
140401010 - Een operatie (Met verpleegligdagen) bij Nier- of urinestenen (prijs: €6595)  Ziekenhuisbehandeling
979002167 - Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €370)  Ziekenhuisbehandeling
020110060 - Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €630)  Ziekenhuisbehandeling
979002176 - Nazorg van de ontvanger na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €790)  Ziekenhuisbehandeling
140301048 - Diagnostisch onderzoek bij Acuut nierfalen (prijs: €625)  Ziekenhuisbehandeling
020110026 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €405)  Ziekenhuisbehandeling
140301030 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen (prijs: €1990)  Ziekenhuisbehandeling
979002184 - Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €970)  Ziekenhuisbehandeling
020110011 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €2260)  Ziekenhuisbehandeling
149599023 - Kijkoperatie bij Een aandoening van de urineleider (prijs: €1600)  Ziekenhuisbehandeling
990216016 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Urineweginfectie (prijs: €2750)  Ziekenhuisbehandeling