Aantal resultaten: 1780    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
199699004 - Maximaal 3 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen bij Een vergiftiging (prijs: €1190)  Ziekenhuisbehandeling
979001225 - Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €5125)  Ziekenhuisbehandeling
149999014 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Klachten van de onderste urinewegen (prijs: €2205)  Ziekenhuisbehandeling
110901016 - Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier (prijs: €6555)  Ziekenhuisbehandeling
109999006 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €5955)  Ziekenhuisbehandeling
990616034 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen (prijs: €2555)  Ziekenhuisbehandeling
131999267 - Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) (prijs: €4000)  Ziekenhuisbehandeling
182199034 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Operatieve ingreep (prijs: €1760)  Ziekenhuisbehandeling
119999012 - Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm (prijs: €1580)  Ziekenhuisbehandeling
998418032 - 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 14 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg (prijs: €5435)  Ziekenhuisbehandeling
182199011 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht (prijs: €6165)  Ziekenhuisbehandeling
099699003 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) (prijs: €1930)  Ziekenhuisbehandeling
090501005 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) (prijs: €2270)  Ziekenhuisbehandeling
099999026 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (prijs: €6565)  Ziekenhuisbehandeling
990027159 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (51 tot maximaal 161 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie (prijs: €8085)  Ziekenhuisbehandeling