Aantal resultaten: 730    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
099499028 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) (prijs: €5805)  Ziekenhuisbehandeling
990516031 - Consult op de polikliniek bij Hartruis of mogelijke hartproblemen (prijs: €290)  Ziekenhuisbehandeling
990003021 - Raadpleging door Anesthesiologie bij / via een bezoek tijdens opname (prijs: €130)  Ziekenhuisbehandeling
099699010 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) (prijs: €560)  Ziekenhuisbehandeling
099999027 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (prijs: €6925)  Ziekenhuisbehandeling
099899068 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €6135)  Ziekenhuisbehandeling
979001225 - Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €5125)  Ziekenhuisbehandeling
099999007 - Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) (prijs: €1095)  Ziekenhuisbehandeling
099799007 - Meerdere operaties bij Varices (spataderen) (prijs: €1945)  Ziekenhuisbehandeling
099999023 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) (prijs: €625)  Ziekenhuisbehandeling
219699023 - Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Consult op de polikliniek) (prijs: €170)  Ziekenhuisbehandeling
979001201 - Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €11000)  Ziekenhuisbehandeling
990003005 - Raadpleging door KNO bij / via een bezoek tijdens opname (prijs: €80)  Ziekenhuisbehandeling
099699003 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) (prijs: €1930)  Ziekenhuisbehandeling
090501005 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) (prijs: €2270)  Ziekenhuisbehandeling