Aantal resultaten: 135    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
099499013 - Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst  Ziekenhuisbehandeling
I84.7 - [ICD-10 diagnosecode: I84.7] - Niet gespecificeerde hemorro´den met trombose  Diagnosecode
119007 - Inwendige geneeskunde. Beknopte rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen).  Overig
T26-T28 - [ICD-10 diagnosecode: T26-T28] - Brandwonden en etsingen beperkt tot oog en inwendige organen  Diagnosecode
119033 - Inwendige geneeskunde. Keuringen volgens groot standaardformulier.  Overig
T28.4 - [ICD-10 diagnosecode: T28.4] - Brandwond van overige en niet gespecificeerde inwendige organen  Diagnosecode
190338 - Inwendige schedeldistractor.  Kunst- hulpmiddelen
979002147 - Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
T84 - [ICD-10 diagnosecode: T84] - Complicaties van inwendige orthopedische prothesen, implantaten en transplantaten  Diagnosecode
979002183 - Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
979002186 - Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
T84.2 - [ICD-10 diagnosecode: T84.2] - Mechanische complicatie van inwendig fixatiemateriaal van overige botten  Diagnosecode
T84.5 - [ICD-10 diagnosecode: T84.5] - Infectie en ontstekingsreactie als gevolg van inwendige gewrichtsprothese  Diagnosecode
979002193 - Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
T84.8 - [ICD-10 diagnosecode: T84.8] - Overige gespecificeerde complicaties van inwendige orthopedische prothesen, implantaten en transplantaten  Diagnosecode