Aantal resultaten: 540    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
140401003 - Operatieve ingreep bij Nier- of urinestenen (prijs: €630)  Ziekenhuisbehandeling
020110019 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaaskanker (prijs: €2065)  Ziekenhuisbehandeling
140301009 - Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 1-3) bij Acuut nierfalen (prijs: €2340)  Ziekenhuisbehandeling
149599028 - Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Nierontsteking (prijs: €590)  Ziekenhuisbehandeling
020110004 - Operatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €9145)  Ziekenhuisbehandeling
140301012 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse (prijs: €2390)  Ziekenhuisbehandeling
140301011 - Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse (prijs: €720)  Ziekenhuisbehandeling
020110007 - Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker (prijs: €21085)  Ziekenhuisbehandeling
979002188 - Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €525)  Ziekenhuisbehandeling
140301060 - 4 tot 7 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse (prijs: €805)  Ziekenhuisbehandeling
140301024 - Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen (prijs: €4520)  Ziekenhuisbehandeling
140301041 - Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen (prijs: €2850)  Ziekenhuisbehandeling
149599004 - Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Nierontsteking (prijs: €1100)  Ziekenhuisbehandeling
990216071 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen (prijs: €1585)  Ziekenhuisbehandeling
140301033 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse (prijs: €6910)  Ziekenhuisbehandeling