Aantal resultaten: 540    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
149599019 - Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders (prijs: €630)  Ziekenhuisbehandeling
149599009 - Kijkoperatie in de buikholte bij Een nieraandoening (prijs: €7200)  Ziekenhuisbehandeling
149599016 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Nierontsteking (prijs: €2650)  Ziekenhuisbehandeling
149599027 - Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders (prijs: €525)  Ziekenhuisbehandeling
020110029 - Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €555)  Ziekenhuisbehandeling
020110074 - Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €1190)  Ziekenhuisbehandeling
020110013 - Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €4535)  Ziekenhuisbehandeling
979002159 - Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €7695)  Ziekenhuisbehandeling
140301020 - Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) (Met verpleegligdagen) bij Nierfalen (prijs: €3335)  Ziekenhuisbehandeling
020110028 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €7350)  Ziekenhuisbehandeling
140301063 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Acuut nierfalen (prijs: €445)  Ziekenhuisbehandeling
149599002 - Ingreep om de urine uit de nier te laten lopen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders (prijs: €1035)  Ziekenhuisbehandeling
979002153 - Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €1030)  Ziekenhuisbehandeling
140301045 - Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalen (prijs: €9020)  Ziekenhuisbehandeling
140301054 - Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse (prijs: €1040)  Ziekenhuisbehandeling