Aantal resultaten: 638    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
090501013 - Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte (prijs: €220)  Ziekenhuisbehandeling
109599010 - Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van het borst-/longvlies (prijs: €430)  Ziekenhuisbehandeling
109799046 - Consult op de polikliniek bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen (prijs: €145)  Ziekenhuisbehandeling
979001253 - Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €145)  Ziekenhuisbehandeling
979001242 - Implanteren van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) (incl inbrengen elektroden) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €24030)  Ziekenhuisbehandeling
109799019 - Neuscorrectie bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen (prijs: €3460)  Ziekenhuisbehandeling
109599007 - Maximaal 5 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies (prijs: €2740)  Ziekenhuisbehandeling
990022035 - Assessment in VAN instelling (Met verpleegligdagen) bij Complexe chronische longziekte (prijs: €2915)  Ziekenhuisbehandeling
990616044 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen (prijs: €790)  Ziekenhuisbehandeling
039899012 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem (prijs: €1210)  Ziekenhuisbehandeling
109799028 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen (prijs: €305)  Ziekenhuisbehandeling
979001245 - Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €20025)  Ziekenhuisbehandeling
100501014 - Medebehandeling bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (prijs: €275)  Ziekenhuisbehandeling
109599006 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies (prijs: €1995)  Ziekenhuisbehandeling
100501031 - 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (prijs: €8870)  Ziekenhuisbehandeling