Aantal resultaten: 135    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
190336 - Inwendige kaakdistractor.  Kunst- hulpmiddelen
979002146 - Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
T28.9 - [ICD-10 diagnosecode: T28.9] - Etsing van overige en niet gespecificeerde inwendige organen  Diagnosecode
979002182 - Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
T84.1 - [ICD-10 diagnosecode: T84.1] - Mechanische complicatie van inwendig fixatiemateriaal van botten van extremiteit  Diagnosecode
T84.4 - [ICD-10 diagnosecode: T84.4] - Mechanische complicatie van overige inwendige orthopedische hulpmiddelen, implantaten en transplantaten  Diagnosecode
979002192 - Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
T84.7 - [ICD-10 diagnosecode: T84.7] - Infectie en ontstekingsreactie als gevolg van overige inwendige orthopedische prothesen, implantaten en transplantaten  Diagnosecode
979002195 - Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
T85 - [ICD-10 diagnosecode: T85] - Complicaties van overige inwendige prothesen, implantaten en transplantaten  Diagnosecode
T85.8 - [ICD-10 diagnosecode: T85.8] - Overige gespecificeerde complicaties van inwendige prothesen, implantaten en transplantaten, niet elders geclassificeerd  Diagnosecode
979002202 - Nazorg van de donor na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier  Ziekenhuisbehandeling
33692 - Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt.  Operaties
I84.0 - [ICD-10 diagnosecode: I84.0] - Inwendige getromboseerde hemorro´den  Diagnosecode
33700 - Revisie inwendige arterioveneuze shunt, endovasculair (zie 033701 voor open procedure).  Operaties