Aantal resultaten: 638    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
109999064 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €840)  Ziekenhuisbehandeling
090501009 - Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Longembolie (afsluiting van een longslagader) (prijs: €405)  Ziekenhuisbehandeling
029099028 - Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €4890)  Ziekenhuisbehandeling
109799008 - Neusoperatie bij Afwijkingen aan het neustussenschot (prijs: €1330)  Ziekenhuisbehandeling
109999056 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening (prijs: €7110)  Ziekenhuisbehandeling
990616006 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel (prijs: €2060)  Ziekenhuisbehandeling
109599013 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies (prijs: €5795)  Ziekenhuisbehandeling
029099045 - Diagnostische ingreep in de borstkas (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €5825)  Ziekenhuisbehandeling
109999055 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening (prijs: €3155)  Ziekenhuisbehandeling
029099036 - Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €1040)  Ziekenhuisbehandeling
979001195 - Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €19520)  Ziekenhuisbehandeling
219799018 - Longrevalidatie (Consult op de polikliniek) (prijs: €325)  Ziekenhuisbehandeling
979001244 - Implanteren of vervangen van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €23690)  Ziekenhuisbehandeling
979001235 - Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €10860)  Ziekenhuisbehandeling
029099044 - Diagnostische ingreep in de borstkas bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €2655)  Ziekenhuisbehandeling