Aantal resultaten: 540    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
140301007 - Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen (prijs: €1245)  Ziekenhuisbehandeling
140301070 - 1 tot 2 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen (prijs: €210)  Ziekenhuisbehandeling
020110018 - Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Blaaskanker (prijs: €405)  Ziekenhuisbehandeling
140301066 - 1 tot 3 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse (prijs: €320)  Ziekenhuisbehandeling
140301017 - Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) bij Nierfalen (prijs: €1260)  Ziekenhuisbehandeling
140301023 - Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen (prijs: €1760)  Ziekenhuisbehandeling
140301019 - Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) bij Nierfalen (prijs: €1135)  Ziekenhuisbehandeling
140401005 - Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Nier- of urinestenen (prijs: €495)  Ziekenhuisbehandeling
149599030 - Consult op de polikliniek bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders (prijs: €210)  Ziekenhuisbehandeling
140401012 - Consult op de polikliniek bij Nier- of urinestenen (prijs: €180)  Ziekenhuisbehandeling
020110010 - Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegen (prijs: €550)  Ziekenhuisbehandeling
149599012 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders (prijs: €525)  Ziekenhuisbehandeling
020110021 - Kijkoperatie bij Blaaskanker (prijs: €3760)  Ziekenhuisbehandeling
149599032 - Consult op de polikliniek bij Nierontsteking (prijs: €225)  Ziekenhuisbehandeling
979002177 - Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier (prijs: €440)  Ziekenhuisbehandeling