Aantal resultaten: 1780    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
099499017 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst (prijs: €1340)  Ziekenhuisbehandeling
099899064 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €1435)  Ziekenhuisbehandeling
990017045 - Maximaal 5 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie (prijs: €1640)  Ziekenhuisbehandeling
099499026 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart (prijs: €1800)  Ziekenhuisbehandeling
119499070 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel (prijs: €2120)  Ziekenhuisbehandeling
131999052 - Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel (prijs: €8450)  Ziekenhuisbehandeling
131999104 - Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel (prijs: €9120)  Ziekenhuisbehandeling
110901012 - Operatie aan de galblaas of galwegen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier (prijs: €4020)  Ziekenhuisbehandeling
199299013 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel (prijs: €1900)  Ziekenhuisbehandeling
990027160 - Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (tot maximaal 50 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie (prijs: €2410)  Ziekenhuisbehandeling
990017044 - Begeleiding van pasgeborene bij keizersnede (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Neonatologie (prijs: €1695)  Ziekenhuisbehandeling
979001219 - Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €7390)  Ziekenhuisbehandeling
109999038 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €5475)  Ziekenhuisbehandeling
159999017 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap (prijs: €1945)  Ziekenhuisbehandeling
100501025 - 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (prijs: €4350)  Ziekenhuisbehandeling