Aantal resultaten: 1780    Filter op: ziekenhuisbehandeling diagnosecode Operatie Medische informatie 

ZoekresultaatCategorie
099499017 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst (prijs: €1360)  Ziekenhuisbehandeling
099899064 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma (prijs: €1530)  Ziekenhuisbehandeling
990017045 - Maximaal 5 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie (prijs: €1555)  Ziekenhuisbehandeling
099499026 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart (prijs: €1830)  Ziekenhuisbehandeling
119499070 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel (prijs: €2105)  Ziekenhuisbehandeling
131999052 - Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel (prijs: €8535)  Ziekenhuisbehandeling
131999104 - Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel (prijs: €9205)  Ziekenhuisbehandeling
110901012 - Operatie aan de galblaas of galwegen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier (prijs: €4050)  Ziekenhuisbehandeling
199299013 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel (prijs: €1870)  Ziekenhuisbehandeling
159999017 - Maximaal 5 verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap (prijs: €1970)  Ziekenhuisbehandeling
990017044 - Begeleiding van pasgeborene bij keizersnede (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Neonatologie (prijs: €1675)  Ziekenhuisbehandeling
100501025 - 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (prijs: €4340)  Ziekenhuisbehandeling
979001219 - Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten) (prijs: €7350)  Ziekenhuisbehandeling
029099041 - Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (excl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas (prijs: €3280)  Ziekenhuisbehandeling
109999038 - 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen (prijs: €5415)  Ziekenhuisbehandeling