(bv: 179799045, 990116003, 029199200, 099699026, 131999075, 020107027, 979001206, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (19999006) met declaratienummer (15B931)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekteKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 286 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 22 735,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1542%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2237%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6626%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,685%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,3587%
190205Verpleegdag klasse 3B.40,3412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,158%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,2111%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,298%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,086%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,216%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,325%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,621%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,356%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,7186%
87070Echografie van de buikorganen.1,4951%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4638%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3725%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3717%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,1313%
89070Echografie onderste extremiteit.1,3611%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,188%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,218%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,318%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,427%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,326%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,295%
39494Echografie van het hart.1,265%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,284%
120030Statisch skeletonderzoek.1,224%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,284%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,244%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,564%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,314%
81290MRI hersenen1,314%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,674%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,643%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,183%
120031Meerfasen skeletonderzoek.13%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,213%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,42%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,222%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.12%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.1,112%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,392%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,194%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).19,0494%
70443Kalium18,9394%
70442Natrium19,0193%
70715Trombocyten tellen13,9293%
70419Kreatinine18,292%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,5991%
70116Ureum15,6790%
74896Alkalische fosfatase7,7689%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,0389%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.58,9689%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,8488%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,7288%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,4886%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.32,5685%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,1583%
74802Albumine5,9974%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,9374%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,2568%
70718Differentiele telling (machinaal)5,3266%
70703Bezinkingssnelheid3,5260%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,8257%
74801Eiwit356%
70421Fosfaat5,4256%
70303Sediment2,6651%
74895Kreatine-fosfokinase2,8949%
70717Differentiele telling (hand)3,9649%
70307Amylase2,1842%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,2839%
70119Chloride4,9739%
70469Magnesium5,2739%
70707Protrombinetijd5,6238%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,2838%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,8837%
70468Melkzuur2,9732%
72573Thyrotrofine (TSH)1,332%
72649Ferritine1,631%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,3731%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2131%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,3429%
72582Foliumzuur1,2228%
70437IJzer1,2325%
70449Transferrine1,2123%
70424Alkali reserve6,5723%
70716Reticulocyten tellen2,7621%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2721%
70820BNP/NT-proBNP1,9420%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,6518%
70496Osmolariteit1,9916%
74899Troponine, cardiale isovorm1,7616%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,1115%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,4514%
77291Haptoglobine1,3713%
70130Urinezuur2,6313%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,1113%
74151Lipase1,2812%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,7512%
70487Fibrinogeen1,6911%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,6811%
70425Cholesterol, totaal1,6110%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch7,139%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,739%
72646Parathormoon (PTH)1,279%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,239%
70460Triglyceriden1,769%
70714Eosinofielen tellen4,328%
71511Vitamine B1, Thiamine1,098%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,218%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,347%
70445IJzerbindingscapaciteit1,627%
70476Immunoglobuline, elk3,357%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)11,136%
70108Diaceetzuur2,836%
70483Ammoniak1,696%
74065HbAlc1,275%
74251Cholesterol, HDL1,295%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,195%
70215Melkzuur, kwantitatief2,775%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,455%
72501Cortisol1,455%
71739Micro-albumine in urine1,725%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,134%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,793%
74803Myoglobine2,693%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,163%
70481Cellen tellen in liquor1,73%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,833%
77451Antitrombine III activiteit1,583%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu63%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,823%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,093%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,183%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,662%
70212Calcium in faeces.5,492%
70211Eiwit2,782%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)1,222%
74064Geglyceerde hemoglobine1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,3880%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,9273%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,4372%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,6468%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch29,1160%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,4349%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,4533%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,2632%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,126%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,6918%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch217%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,5616%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,3113%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,0212%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,610%
70503Kweekproef op tuberculose3,849%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)4,478%
70517Beta lactamase test1,828%
71105HBs antigeen1,238%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,277%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,497%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.5,487%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling9,466%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,325%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,714%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,184%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,784%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,564%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,454%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,544%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief5,724%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd8,143%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.23%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch6,453%
70913Wormeieren (concentratie)1,62%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0622%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,488%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,7816%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,466%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,855%
79993CLB-referentietarief.1,463%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,183%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.21,3936%
193021Logopedie.5,118%
193012Enkelvoudige ergotherapie4,966%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,954%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,8420%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald7,9817%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E8,0915%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml13,128%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten34%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E3,454%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat5,093%
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A2,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2472%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2569%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,747%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,936%
39692Preassessment opname.1,052%
;