(bv: 990026005, 119999011, 990027166, 099699019, 028999053, 990027141, 029199162, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (19999033) met declaratienummer (15D434)

Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte


Prijs van: Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekteKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.35100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38459(Re)spondylodese 2 of 3 segmenten.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1100%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1100%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1100%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5100%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.3100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2100%
70496Osmolariteit2100%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1100%
70419Kreatinine20100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1100%
70715Trombocyten tellen1100%
70443Kalium29100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2100%
72501Cortisol1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.56100%
70421Fosfaat1100%
72649Ferritine1100%
70716Reticulocyten tellen1100%
70449Transferrine1100%
74896Alkalische fosfatase2100%
72573Thyrotrofine (TSH)1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)23100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2100%
70718Differentiele telling (machinaal)1100%
70469Magnesium1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling23100%
70116Ureum20100%
72582Foliumzuur1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8100%
70437IJzer1100%
74802Albumine3100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3100%
77291Haptoglobine1100%
70303Sediment6100%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1100%
70707Protrombinetijd2100%
70442Natrium28100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch79100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch9100%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch2100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1100%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)5100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk7100%
71105HBs antigeen1100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1100%
70503Kweekproef op tuberculose5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1100%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).1100%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie9100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.26100%
193012Enkelvoudige ergotherapie11100%
193021Logopedie.7100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1100%
190021Klinische opname1100%
;