(bv: 990011003, 129999048, 110401027, 131999272, 029199213, 131999123, 029299021, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108079) met declaratienummer (15D918)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij BaarmoederhalskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 80 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.80100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8100%
87070Echografie van de buikorganen.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25100%
74801Eiwit4100%
70116Ureum4100%
70715Trombocyten tellen4100%
70442Natrium4100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2100%
70303Sediment2100%
70718Differentiele telling (machinaal)4100%
70443Kalium4100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6100%
70689C-reactive proteinen (CRP)4100%
70307Amylase4100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2100%
74895Kreatine-fosfokinase2100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6100%
74896Alkalische fosfatase2100%
70703Bezinkingssnelheid2100%
70419Kreatinine4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70503Kweekproef op tuberculose1100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch11100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)8100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname6100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2100%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).22100%
;