(bv: 192001075, 010501005, 192001038, 029199203, 040401026, 099699068, 028999019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108079) met declaratienummer (15D918)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij BaarmoederhalskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 80 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.80100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.2100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase2100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25100%
70718Differentiele telling (machinaal)4100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6100%
70689C-reactive proteinen (CRP)4100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2100%
70419Kreatinine4100%
74895Kreatine-fosfokinase2100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4100%
70116Ureum4100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2100%
70442Natrium4100%
74896Alkalische fosfatase2100%
70703Bezinkingssnelheid2100%
70303Sediment2100%
74801Eiwit4100%
70443Kalium4100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4100%
70715Trombocyten tellen4100%
70307Amylase4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch11100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)8100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2100%
70503Kweekproef op tuberculose1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2100%
190021Klinische opname6100%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).22100%
;