(bv: 129999036, 029199254, 109999005, 099799029, 990089028, 219699027, 192001018, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108087) met declaratienummer (15B947)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Baarmoederhalskanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij BaarmoederhalskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8467%
190009Klinisch intercollegiaal consult.211%
190011Eerste polikliniekbezoek.111%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.54,6178%
190204Verpleegdag.3422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.133%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).111%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.111%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.111%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).111%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.211%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.133%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,0122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,6767%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,8467%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,5144%
87070Echografie van de buikorganen.1,3433%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.222%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).111%
89070Echografie onderste extremiteit.111%
39494Echografie van het hart.111%
120101Renografie (102).111%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.211%
88118Antegrade pyleografie.1,0211%
88090MRI bekken.1,0211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,856%
70443Kalium2256%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,656%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.11,456%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,456%
70419Kreatinine2056%
70116Ureum4,256%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,256%
70718Differentiele telling (machinaal)1,656%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,656%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,456%
70715Trombocyten tellen14,656%
70442Natrium20,856%
74896Alkalische fosfatase9,256%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,656%
70689C-reactive proteinen (CRP)1456%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,456%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18,545%
70469Magnesium10,2545%
70707Protrombinetijd7,545%
74801Eiwit4,545%
74802Albumine11,2545%
70717Differentiele telling (hand)1,6733%
70703Bezinkingssnelheid6,3333%
70303Sediment1,6733%
70421Fosfaat16,6733%
70119Chloride1333%
70307Amylase1,3333%
70737Tromboplastinetijd, partieel933%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3133%
74151Lipase122%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)222%
70445IJzerbindingscapaciteit1,522%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)222%
72573Thyrotrofine (TSH)15,522%
70437IJzer1,522%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed322%
72582Foliumzuur1,522%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)122%
74895Kreatine-fosfokinase122%
72649Ferritine1,522%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)522%
70460Triglyceriden8,522%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,522%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu422%
72570Thyroxine (vrij T4)15,522%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel522%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)311%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie211%
70108Diaceetzuur211%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)311%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief111%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.111%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd411%
70805Stikstofbalans (urine + faeces) gedurende 4 dagen211%
74251Cholesterol, HDL111%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).111%
72646Parathormoon (PTH)111%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief111%
70449Transferrine111%
70820BNP/NT-proBNP211%
70496Osmolariteit711%
70424Alkali reserve711%
70130Urinezuur111%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen211%
70738Trombinetijd111%
70468Melkzuur111%
70425Cholesterol, totaal111%
70137Stikstof totaal (volgens Kjeldahl).111%
70716Reticulocyten tellen111%
74805Antitrypsine, alfa-I211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch356%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7545%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,3333%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,522%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,522%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,522%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,522%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch922%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.311%
70914Protozoaire cysten (concentratie)111%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch111%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)111%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch111%
70643Immunodiffusie reactie711%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.211%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,545%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).111%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd650%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.122%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,6767%
190021Klinische opname3,4255%
39692Preassessment opname.111%
;