(bv: 029199044, 149599026, 149599016, 182199049, 079599009, 990416063, 020107032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108106) met declaratienummer (15D928)

Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker


Prijs van: Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij BaarmoederkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 63 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.63100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1100%
83290MRI thoracale wervelkolom.1100%
87070Echografie van de buikorganen.1100%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2100%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1100%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.2100%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase14100%
70689C-reactive proteinen (CRP)14100%
70116Ureum20100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14100%
70715Trombocyten tellen7100%
70442Natrium21100%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.15100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14100%
70718Differentiele telling (machinaal)8100%
70443Kalium21100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk14100%
70703Bezinkingssnelheid11100%
70419Kreatinine20100%
74896Alkalische fosfatase14100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3100%
70481Cellen tellen in liquor1100%
74801Eiwit7100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4100%
70421Fosfaat1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3100%
70489ASAT, SGOT, transaminase14100%
74802Albumine5100%
70714Eosinofielen tellen8100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.34100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193012Enkelvoudige ergotherapie1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191505Paclitaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
;