(bv: 070601017, 029199028, 029099047, 129999053, 069899238, 192001042, 159899010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108106) met declaratienummer (15D928)

Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker


Prijs van: Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij BaarmoederkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 63 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.63100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83290MRI thoracale wervelkolom.1100%
87070Echografie van de buikorganen.1100%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2100%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1100%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.2100%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1100%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3100%
70689C-reactive proteinen (CRP)14100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.15100%
74802Albumine5100%
70715Trombocyten tellen7100%
70443Kalium21100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase14100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16100%
70419Kreatinine20100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14100%
70718Differentiele telling (machinaal)8100%
70481Cellen tellen in liquor1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15100%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1100%
70703Bezinkingssnelheid11100%
70421Fosfaat1100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14100%
70489ASAT, SGOT, transaminase14100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.34100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk14100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7100%
74896Alkalische fosfatase14100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3100%
70116Ureum20100%
74801Eiwit7100%
70714Eosinofielen tellen8100%
70442Natrium21100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193012Enkelvoudige ergotherapie1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191505Paclitaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
;