(bv: 110401053, 029199245, 179799042, 192001051, 020108107, 990089099, 099999050, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108125) met declaratienummer (15D940)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij BaarmoederkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,15100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5428%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4572%
190205Verpleegdag klasse 3B.30,5328%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.172%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,5428%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,15100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,15100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,66100%
70442Natrium12,92100%
70715Trombocyten tellen8,61100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,15100%
74896Alkalische fosfatase2,15100%
70443Kalium13,64100%
70307Amylase2,15100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,15100%
70718Differentiele telling (machinaal)2,15100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,18100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,15100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,31100%
70116Ureum10,77100%
70419Kreatinine10,77100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,15100%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,9100%
70714Eosinofielen tellen172%
70469Magnesium772%
70421Fosfaat1072%
72649Ferritine172%
70424Alkali reserve472%
72501Cortisol172%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.972%
72573Thyrotrofine (TSH)172%
70445IJzerbindingscapaciteit172%
74802Albumine872%
71511Vitamine B1, Thiamine172%
70437IJzer172%
72582Foliumzuur172%
70449Transferrine172%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed272%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)172%
70119Chloride572%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine172%
70303Sediment2,5428%
70703Bezinkingssnelheid5,0928%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.10,1828%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).30,5328%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,5428%
70707Protrombinetijd2,5428%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.58,5128%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd672%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.172%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7,6328%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,0928%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk7,6328%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,6328%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch76,3228%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,5428%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd450%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,15100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname172%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.5,0928%
;