(bv: 990916038, 990616027, 131999224, 990116003, 100501054, 179799040, 079799008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108133) met declaratienummer (15B959)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Baarmoederkanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij BaarmoederkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.140%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.340%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.240%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.32,3360%
190204Verpleegdag.5240%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.140%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.240%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,8100%
87070Echografie van de buikorganen.160%
89070Echografie onderste extremiteit.140%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.240%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,540%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,540%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.220%
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,580%
70419Kreatinine8,7580%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,580%
70442Natrium8,2580%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,7580%
70443Kalium8,2580%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk580%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,7580%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.11,2580%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,580%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.24,2580%
74801Eiwit1,2580%
70489ASAT, SGOT, transaminase580%
74896Alkalische fosfatase3,2580%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,7580%
70116Ureum7,7580%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,7580%
74802Albumine3,2580%
70715Trombocyten tellen7,580%
70303Sediment2,3360%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk260%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.54,3360%
70119Chloride1,6760%
70703Bezinkingssnelheid260%
70469Magnesium5,540%
72582Foliumzuur140%
70717Differentiele telling (hand)9,540%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.8,540%
70130Urinezuur140%
70421Fosfaat1,540%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,540%
70718Differentiele telling (machinaal)3,540%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,540%
70707Protrombinetijd1,540%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)440%
72649Ferritine220%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed420%
70704Bloedingstijd120%
70481Cellen tellen in liquor220%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd220%
70483Ammoniak120%
74895Kreatine-fosfokinase220%
70424Alkali reserve120%
70737Tromboplastinetijd, partieel120%
70449Transferrine220%
72573Thyrotrofine (TSH)220%
70714Eosinofielen tellen620%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)120%
70738Trombinetijd1320%
70468Melkzuur120%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)120%
72575Thyroxine (T4)120%
70496Osmolariteit120%
70437IJzer220%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)220%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,540%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,540%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk120%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig420%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,540%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.240%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1660%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.260%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,7580%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3360%
;