(bv: 149599023, 099499026, 979001173, 029199239, 099599008, 099699053, 219799011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20109081) met declaratienummer (15A119)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij ProstaatkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.377%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0649%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,546%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.622%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3988%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4564%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).16%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.217%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.2,512%
120408Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sa-153.1,512%
88198Drainwissel na nefrostomie.16%
120406Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sr-89.1,026%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3783%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2954%
87070Echografie van de buikorganen.1,8743%
120030Statisch skeletonderzoek.1,0239%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3938%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0334%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,2428%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1126%
83290MRI thoracale wervelkolom.123%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,0422%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,0616%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,0616%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.112%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.112%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.112%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.112%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,5211%
34383Endo-echografie.16%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.16%
120230SPECT van skelet detail.16%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.16%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).16%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.16%
120280SPECT van abdomen.16%
81290MRI hersenen16%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.16%
120501PET WB (whole body), oncologie.16%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.16%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.16%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.16%
89070Echografie onderste extremiteit.1,026%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,64100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.27,1694%
70419Kreatinine13,9894%
74896Alkalische fosfatase6,594%
70442Natrium13,9294%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,5694%
70443Kalium13,894%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,3294%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,2194%
70715Trombocyten tellen13,3794%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,6589%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk689%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,3389%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,289%
74802Albumine4,6488%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,0488%
70116Ureum12,7783%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,283%
74801Eiwit2,1877%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)2,3571%
70718Differentiele telling (machinaal)2,9158%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5355%
70421Fosfaat2,3654%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).9,8551%
70717Differentiele telling (hand)2,6448%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,1945%
70703Bezinkingssnelheid2,8742%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7240%
74895Kreatine-fosfokinase1,3335%
70307Amylase2,535%
70469Magnesium1,234%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,429%
70303Sediment329%
70707Protrombinetijd1,429%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,5528%
70119Chloride2,4828%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,7523%
72649Ferritine1,523%
72582Foliumzuur112%
70449Transferrine112%
70437IJzer112%
70716Reticulocyten tellen212%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine112%
70468Melkzuur3,512%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)312%
70704Bloedingstijd5,512%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,0112%
70714Eosinofielen tellen2,512%
70496Osmolariteit1,0911%
70425Cholesterol, totaal1,6411%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6411%
70820BNP/NT-proBNP16%
70108Diaceetzuur26%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.16%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)16%
72511Testosteron16%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.16%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel16%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)36%
70424Alkali reserve16%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym16%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling16%
74151Lipase16%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).26%
72551Luteiniserend hormoon (LH)16%
70487Fibrinogeen16%
74899Troponine, cardiale isovorm16%
70130Urinezuur16%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch36%
70445IJzerbindingscapaciteit26%
77291Haptoglobine16%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)106%
70737Tromboplastinetijd, partieel36%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu116%
70208Amylase36%
74764Prealbumine16%
74065HbAlc4,023%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.2,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,0671%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)7,2660%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,358%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch34,2352%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,848%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,229%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,7523%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,7523%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,3317%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay112%
70517Beta lactamase test3,512%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.112%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd4,512%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.112%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig16%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch246%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief16%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch16%
70620L-agglutinatie16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.112%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,512%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,512%
79993CLB-referentietarief.16%
70827Zink16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,2135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,521%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten165%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,8366%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,2386%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,5343%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1,6717%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.16%
;