(bv: 199299063, 149999080, 199299038, 029499044, 149999007, 029199148, 109799020, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110027) met declaratienummer (15A146)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 20 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2861%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2927%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.216%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,2176%
190205Verpleegdag klasse 3B.33,3323%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8122%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.116%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.18%
39859Cysto-urethroscopie.14%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.14%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.24%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,58%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,8869%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,4157%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,237%
87070Echografie van de buikorganen.1,7835%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,5727%
120030Statisch skeletonderzoek.1,420%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,7618%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,6712%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.3,3312%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,3312%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.28%
120501PET WB (whole body), oncologie.18%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,58%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.18%
89070Echografie onderste extremiteit.28%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).18%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).18%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.14%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.14%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.14%
120101Renografie (102).14%
88470Echografie van het scrotum.14%
85525Radiologisch onderzoek vena cava superior.14%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.34%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
81290MRI hersenen14%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.14%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.14%
39489Transrectale echografie prostaat (TRUS).14%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.24%
88090MRI bekken.14%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.24%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.24%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.14%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.14%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.1,872%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine10,8788%
74896Alkalische fosfatase5,3788%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,9688%
70442Natrium12,6988%
70116Ureum10,2588%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).19,3988%
70443Kalium12,3888%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,4884%
70715Trombocyten tellen10,2284%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,3484%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.26,2884%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,4882%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,6380%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,2680%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,976%
74802Albumine4,8676%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,7773%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,3173%
70703Bezinkingssnelheid2,3359%
70718Differentiele telling (machinaal)5,4357%
70421Fosfaat4,5549%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,0345%
74801Eiwit2,9545%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9145%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd343%
70707Protrombinetijd3,239%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,9337%
70469Magnesium4,6933%
70303Sediment1,4133%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,531%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7531%
72649Ferritine127%
72570Thyroxine (vrij T4)2,1427%
70437IJzer127%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,8627%
72573Thyrotrofine (TSH)3,1427%
70119Chloride2,326%
70717Differentiele telling (hand)1,6723%
70716Reticulocyten tellen1,620%
70449Transferrine220%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed320%
70460Triglyceriden2,220%
72582Foliumzuur1,220%
74151Lipase4,1918%
70307Amylase1,118%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2516%
70445IJzerbindingscapaciteit1,2516%
70425Cholesterol, totaal1,516%
77291Haptoglobine116%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,3312%
74895Kreatine-fosfokinase1,6712%
70130Urinezuur112%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)112%
70424Alkali reserve212%
70468Melkzuur112%
71739Micro-albumine in urine3,9410%
70496Osmolariteit2,3710%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,58%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu78%
70704Bloedingstijd5,58%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)28%
71511Vitamine B1, Thiamine1,58%
72576Trijoodthyronine (T3)18%
70714Eosinofielen tellen28%
70208Amylase2,58%
70820BNP/NT-proBNP2,66%
72640Beta-2-microglobuline14%
72565Prolactine (PRL)14%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.24%
70211Eiwit14%
72501Cortisol14%
77363Bloedstollingsfactor XII24%
70128Kreatine344%
70481Cellen tellen in liquor24%
70212Calcium in faeces.24%
72551Luteiniserend hormoon (LH)14%
77451Antitrombine III activiteit14%
70487Fibrinogeen14%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.14%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)24%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)14%
77431Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwalitatief.14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine24%
70206Vertering, kwalitatief24%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)64%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)14%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor14%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief14%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.24%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym24%
74251Cholesterol, HDL24%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,872%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch11,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,0851%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1747%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,2743%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,439%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,6331%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3323%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,9718%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,714%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch112%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)14%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd44%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig24%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum54%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.44%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.14%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)24%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch14%
70643Immunodiffusie reactie114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,2531%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1427%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).14%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay44%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.34%
70827Zink14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,8831%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog34%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.44%
193021Logopedie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,7526%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,759%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190128IC dialysetoeslag groep 1. Registreren naast IC behandeldag (190125), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2145%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5680%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,7127%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1112%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.24%
39691Preassessment dagopname.14%
;