(bv: 099899074, 029399027, 990017048, 990027170, 069499027, 182199015, 990003018, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20112015) met declaratienummer (15B992)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Schildklierkanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij SchildklierkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,537%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,6528%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,9854%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,846%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.237%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.318%
39680Perifeer infuus inbrengen.5,869%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,7254%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6245%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.237%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,0236%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0236%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,0427%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.118%
120030Statisch skeletonderzoek.118%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.118%
87070Echografie van de buikorganen.118%
81290MRI hersenen1,0517%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,0917%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2,0917%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,0917%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.2,0917%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,0517%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,0517%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,0517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium21,4982%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13,8882%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).32,0182%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,7782%
70116Ureum18,882%
70443Kalium21,9482%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,3982%
74802Albumine6,7182%
70419Kreatinine23,9582%
70421Fosfaat4,0382%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,6864%
70469Magnesium4,2764%
74896Alkalische fosfatase7,6964%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,8364%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,6964%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,6964%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,9764%
70715Trombocyten tellen15,8663%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18,1763%
74801Eiwit6,0663%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,863%
70307Amylase4,3846%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)5,1846%
70707Protrombinetijd2,3946%
70689C-reactive proteinen (CRP)20,6745%
70718Differentiele telling (machinaal)2,537%
70108Diaceetzuur2,5636%
72570Thyroxine (vrij T4)3,5836%
74895Kreatine-fosfokinase1,0236%
72649Ferritine1,5336%
72573Thyrotrofine (TSH)3,0736%
70481Cellen tellen in liquor3,9728%
70717Differentiele telling (hand)3,9728%
72514Androsteendion1,3627%
72516Dehydro-epi-androsteronsulfaat (DHEA-S)1,3627%
70468Melkzuur118%
72501Cortisol1518%
70732Bloedstollingsfactor V218%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)318%
70716Reticulocyten tellen418%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)118%
70703Bezinkingssnelheid218%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed218%
74064Geglyceerde hemoglobine218%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief118%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling218%
70487Fibrinogeen118%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym118%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed118%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1318%
70738Trombinetijd118%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief1,0517%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,0517%
72509Hydroxyprogesteron, 171,0517%
70424Alkali reserve7,3317%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,0517%
72647Renine1,0517%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)1,0517%
70496Osmolariteit1,0517%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,0917%
72510Progesteron1,0517%
72520Somatomedine1,0517%
72502Cortisol, vrij4,1917%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,0517%
70119Chloride1,0517%
72550ACTH, corticotrofine4,1917%
72504Desoxycortisol, 11.1,0517%
70449Transferrine1,0517%
70437IJzer1,0517%
70197Metanefrinen, normetanefrinen10,4617%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,0517%
72508Aldosteron1,0517%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief1,0517%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0517%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,0517%
74251Cholesterol, HDL3,919%
70425Cholesterol, totaal1,959%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.11,729%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor9,779%
70734Bloedstollingsfactor VIII11,729%
72511Testosteron1,959%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,919%
70737Tromboplastinetijd, partieel11,729%
70460Triglyceriden1,959%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,919%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,0263%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8445%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,3128%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,4127%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,1727%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,7727%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch118%
70503Kweekproef op tuberculose118%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,0517%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,0517%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,919%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.218%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.818%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72890Cytostatica, chromatografisch.1,0517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2337%
193012Enkelvoudige ergotherapie1318%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,537%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5272%
190034Afwezigheidsdag1,959%
;