(bv: 979001132, 219699007, 990216047, 991316026, 990089008, 131999076, 149399045, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20117006) met declaratienummer (15C001)

Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor


Prijs van: Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumorKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,977%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,438%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,2531%
190009Klinisch intercollegiaal consult.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3323%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.38,2269%
190204Verpleegdag.40,531%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,438%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.115%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.18%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.18%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).38%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).1,515%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.18%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.18%
30585Inbrengen getunnelde epiduraal- of spinaalcatheter.18%
35350Cholecystectomie.18%
34309Oesophagotomie, open procedure (zie 034308 voor endoscopisch).18%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.18%
34440Totale maagresectie, thoracaal of abdominaal.18%
32660Grote borstwandresectie in verband met een doorgegroeide maligniteit.18%
35512Proeflaparotomie.18%
34322Resectie van oesophaguscarcinoom.18%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.18%
33780Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).18%
38414Resectie van de 1e rib bij costaclaviculair compressiesyndroom of van een van de overige ribben.18%
34323Oesophagusresectie, open procedure (zie 034324 voor thoracoscopisch).18%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).18%
35212Open leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035211 voor endoscopisch).18%
33920(Subcutane) mastectomie met of zonder huidreductie, zonder okseltoilet.28%
38535Operatieve behandeling van per- en intertrochantaire fractuur van het femur.18%
34360Operatieve behandeling oesophagusperforatie.18%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.18%
38984Alloplastieken bijvoorbeeld ter reconstructie van een oorschelp.18%
35221Kwabresectie lever, open procedure (zie 035222 voor laparoscopisch).18%
33930Mamma amputatie met verwijderen van oksellymfklieren.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,515%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.18%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.38%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.58%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,3862%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,7154%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.238%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.3,2531%
87070Echografie van de buikorganen.1,6723%
39492Echografie van de buikorganen.115%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.115%
83290MRI thoracale wervelkolom.18%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.38%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.18%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.18%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.18%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.18%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.18%
120030Statisch skeletonderzoek.18%
86970Echografie van mamma.18%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.28%
89070Echografie onderste extremiteit.18%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.38%
120092Schildwachtklierprocedure met bijbehorende beeldvorming.18%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.18%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.38%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).21,2562%
70715Trombocyten tellen1154%
70442Natrium14,4354%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,5754%
70443Kalium14,4354%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.56,4354%
70419Kreatinine12,5754%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,6746%
70116Ureum12,6746%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6746%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,638%
74801Eiwit4,238%
74896Alkalische fosfatase8,238%
74802Albumine938%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,238%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk13,438%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,238%
70119Chloride1,638%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.50,438%
70707Protrombinetijd6,238%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,838%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,238%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,638%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,638%
74895Kreatine-fosfokinase1,2531%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,531%
70424Alkali reserve7,2531%
70307Amylase731%
70303Sediment1,6723%
70703Bezinkingssnelheid1,6723%
70460Triglyceriden123%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)14,3323%
70469Magnesium2,6723%
70421Fosfaat2,515%
70717Differentiele telling (hand)115%
70718Differentiele telling (machinaal)4,515%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1815%
70425Cholesterol, totaal115%
70468Melkzuur715%
72573Thyrotrofine (TSH)115%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,515%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed215%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief18%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk28%
70738Trombinetijd358%
70201Bloed (occult), kwalitatief18%
70481Cellen tellen in liquor48%
77451Antitrombine III activiteit28%
70108Diaceetzuur28%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).128%
72649Ferritine18%
70760Antiplasmine activeit, alfa-228%
77291Haptoglobine38%
70483Ammoniak18%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)38%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym18%
70820BNP/NT-proBNP18%
70704Bloedingstijd118%
70487Fibrinogeen28%
72570Thyroxine (vrij T4)18%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief18%
76874Anticomplement test.68%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)188%
74151Lipase18%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)28%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief28%
70130Urinezuur18%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,2531%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,531%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,6723%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,3323%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,515%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2315%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.228%
70517Beta lactamase test18%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)58%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.18%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch38%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch18%
70503Kweekproef op tuberculose28%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig68%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,838%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,3323%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,2562%
193007Oedeemtherapie.118%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd9,7531%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1,419%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten24%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald14%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E104%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.231%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3685%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,1746%
39692Preassessment opname.115%
190034Afwezigheidsdag28%
;