(bv: 149999048, 099999017, 159999027, 179799050, 131999017, 110801003, 029199243, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20117009) met declaratienummer (15C004)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een kwaadaardige tumor


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een kwaadaardige tumorKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 25 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1562%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5347%
190011Eerste polikliniekbezoek.147%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,966%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,9381%
190205Verpleegdag klasse 3B.47,6719%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6434%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,1325%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.122%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1719%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.116%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.19%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).13%
38497Beenmergpunctie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.16%
35502Therapeutische ascitespunctie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,8478%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4562%
87070Echografie van de buikorganen.1,4753%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,5744%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5722%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.119%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.119%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,1719%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,616%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,616%
120501PET WB (whole body), oncologie.116%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,2512%
83290MRI thoracale wervelkolom.112%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,2512%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.112%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.19%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.19%
89070Echografie onderste extremiteit.1,679%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.16%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.16%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.16%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,56%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,56%
120030Statisch skeletonderzoek.16%
88118Antegrade pyleografie.16%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.23%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.13%
120060Longperfusieonderzoek.13%
88470Echografie van het scrotum.13%
86202Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
120152Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).13%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.23%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.23%
120310SPECT receptorenonderzoek ťťn dag.13%
81290MRI hersenen13%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.23%
34383Endo-echografie.13%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.13%
39492Echografie van de buikorganen.13%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium10,5100%
70419Kreatinine10,75100%
70443Kalium10,75100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9100%
70116Ureum9,1794%
70715Trombocyten tellen8,4794%
74896Alkalische fosfatase491%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.33,3891%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase491%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,0391%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,991%
70489ASAT, SGOT, transaminase491%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,191%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,4591%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,1187%
74802Albumine4,5475%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13,7575%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,4366%
70703Bezinkingssnelheid2,5562%
74801Eiwit2,862%
70718Differentiele telling (machinaal)3,4759%
70303Sediment2,2747%
70707Protrombinetijd7,5744%
70421Fosfaat344%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,2341%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,8337%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,1737%
72649Ferritine1,2537%
70717Differentiele telling (hand)1,6434%
70119Chloride3,0934%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,931%
72573Thyrotrofine (TSH)1,231%
70307Amylase1,4428%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,7525%
70437IJzer1,1422%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2922%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,4322%
72582Foliumzuur1,2922%
70469Magnesium4,8319%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd7,3319%
74895Kreatine-fosfokinase1,6719%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,8319%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3319%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,616%
70820BNP/NT-proBNP216%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)416%
70424Alkali reserve1,816%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,416%
70449Transferrine1,216%
70425Cholesterol, totaal116%
70716Reticulocyten tellen1,216%
74151Lipase1,2512%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,512%
70460Triglyceriden1,512%
74758Bence Jones eiwit1,679%
74251Cholesterol, HDL29%
70714Eosinofielen tellen1,679%
70445IJzerbindingscapaciteit19%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,339%
70476Immunoglobuline, elk39%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief1,339%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,339%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)19%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,679%
72646Parathormoon (PTH)19%
71511Vitamine B1, Thiamine19%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.16%
70468Melkzuur26%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling16%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,56%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,56%
77291Haptoglobine1,56%
72501Cortisol2,56%
70738Trombinetijd26%
74065HbAlc16%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)46%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief16%
70108Diaceetzuur2,56%
70496Osmolariteit13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine13%
70123Homocysteine13%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
70204Gistproef13%
70428Angiotensine converting enzym13%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie23%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen13%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)13%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)23%
70130Urinezuur13%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
70208Amylase13%
70431Vitamine A13%
72640Beta-2-microglobuline13%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)13%
70197Metanefrinen, normetanefrinen83%
72104Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief13%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70215Melkzuur, kwantitatief13%
72641Calcitonine13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)33%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)43%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof23%
70201Bloed (occult), kwalitatief13%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk13%
72520Somatomedine13%
71472Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine)63%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie23%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof23%
70202Bilirubine, kwalitatief23%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.13%
70110Indican4,013%
70312Bloed (occult) in diverse materialen4,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,4366%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,262%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,3259%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,1444%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0934%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch46,2228%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch322%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch222%
70517Beta lactamase test112%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,339%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.29%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig49%
71105HBs antigeen16%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay26%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,56%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch16%
70913Wormeieren (concentratie)1,56%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)36%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch16%
70503Kweekproef op tuberculose36%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,56%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.16%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,56%
70643Immunodiffusie reactie26%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd53%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)23%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.113%
70914Protozoaire cysten (concentratie)23%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF23%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk13%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media13%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7856%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5441%
50510Flow-cytometrie.13%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.112%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed26%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay43%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.13%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,537%
193012Enkelvoudige ergotherapie13%
193003Kinderfysiotherapie83%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,4420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191501Docetaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3356%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.16%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8562%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,216%
190034Afwezigheidsdag3,679%
39692Preassessment opname.16%
190038Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis.133%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.23%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).73%
;