(bv: 998418026, 060607013, 192001079, 990089068, 020108158, 089999047, 099899028, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099027) met declaratienummer (15C066)

Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 32 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 8 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.6,21100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0697%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0697%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.32,9397%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.3,1997%
39794Eenvoudige toon-audiometrie.40,933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32203Tracheotomie.2,1297%
32214Therapeutische directe laryngoscopie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen en/of corpora aliena.1,0697%
33630Operaties aan extra-thoracaal gelegen grote vaten, zonder herstel der continučteit arteriectomie aan de extremiteiten.1,0697%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).2,1297%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,0697%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82970Echografie van de schildklier en/of hals.4,2597%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0697%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.4,2597%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.40,933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.12,7597%
70469Magnesium6,3797%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,0697%
70421Fosfaat5,3197%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,1297%
70116Ureum6,3797%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,0697%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9,5697%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,4497%
70119Chloride1,0697%
74802Albumine8,597%
70442Natrium9,5697%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,6297%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,1297%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,597%
70443Kalium9,5697%
70715Trombocyten tellen7,4497%
70419Kreatinine9,5697%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,2597%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,0697%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1997%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,0697%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,1297%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,597%
193021Logopedie.163,713%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,07100%
190021Klinische opname1,0697%
195001Behandeling door tandarts met huispraktijk voor niet-AWBZ instellingen die niet voldoen aan de criteria zoals voor de zelfstandige centra bijzondere tandheelkunde.4,2597%
;