(bv: 099499006, 990616016, 099899016, 020108059, 990004057, 099799006, 029799054, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199024) met declaratienummer (15B515)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 38 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9658%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4440%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4732%
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,156%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,729%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,5488%
190205Verpleegdag klasse 3B.40,78%
190206Verpleegdag klasse 3C.38,813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0536%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,3727%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,3514%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3413%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,0811%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,253%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.214%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,18%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,64%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,7974%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,6472%
87070Echografie van de buikorganen.1,5539%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,237%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,0434%
88090MRI bekken.1,137%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,366%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,286%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,016%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,115%
87090MRI abdomen.1,335%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,125%
39494Echografie van het hart.1,53%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.13%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.13%
88118Antegrade pyleografie.1,333%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium13,2697%
70419Kreatinine12,9197%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,2297%
70442Natrium13,1497%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,4497%
70715Trombocyten tellen9,9195%
70116Ureum10,7895%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,0392%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.34,3391%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,989%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,6788%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,7587%
74896Alkalische fosfatase5,9885%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,1184%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.19,1681%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,8680%
74802Albumine4,5777%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,3174%
70718Differentiele telling (machinaal)3,9960%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4160%
70703Bezinkingssnelheid3,9958%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,7554%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,9651%
74801Eiwit3,3151%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,449%
70421Fosfaat5,2146%
70469Magnesium5,3740%
70717Differentiele telling (hand)3,5838%
70307Amylase3,2937%
70707Protrombinetijd3,8436%
70303Sediment1,8334%
70119Chloride4,1833%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,4132%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,230%
74895Kreatine-fosfokinase3,0529%
72649Ferritine1,7925%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,0823%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,7822%
72573Thyrotrofine (TSH)1,421%
70437IJzer2,0121%
72582Foliumzuur1,3719%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4119%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,8416%
70449Transferrine1,5316%
70468Melkzuur1,9415%
70424Alkali reserve7,514%
70714Eosinofielen tellen3,6113%
70460Triglyceriden4,0112%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,2912%
70716Reticulocyten tellen4,7412%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,8511%
70130Urinezuur1,2811%
70425Cholesterol, totaal2,1611%
70496Osmolariteit2,2510%
74151Lipase2,2510%
70445IJzerbindingscapaciteit2,569%
72570Thyroxine (vrij T4)1,228%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)18%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,338%
74899Troponine, cardiale isovorm2,788%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,448%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)6,835%
70820BNP/NT-proBNP1,675%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch84%
70483Ammoniak2,44%
71511Vitamine B1, Thiamine1,224%
72646Parathormoon (PTH)13%
74251Cholesterol, HDL1,253%
74065HbAlc1,753%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,253%
72501Cortisol2,33%
74803Myoglobine3,333%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,673%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
70481Cellen tellen in liquor1,673%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief13%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,333%
70108Diaceetzuur1,333%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)13%
77291Haptoglobine1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,756%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,654%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1354%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,4646%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2346%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5534%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,4825%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,9722%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,6818%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,4910%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,369%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,568%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd4,637%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch16%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,75%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,84%
70517Beta lactamase test1,253%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,333%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,333%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7450%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2713%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,7112%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,253%
70827Zink2,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.25,8730%
193021Logopedie.3,44%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,3430%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,65%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5556%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7969%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8422%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,244%
;