(bv: 079899007, 079699007, 149999035, 020110047, 020107009, 219699011, 990616035, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199033) met declaratienummer (15B518)

Operatie aan het maagdarmkanaal ( Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal ( Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 192 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 29 945,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1582%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2652%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4740%
190009Klinisch intercollegiaal consult.4,795%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,990%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,938%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7246%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,216%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,115%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,015%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).1,0833%
35512Proeflaparotomie.1,3727%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).1,1119%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).1,0915%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).1,0913%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,6711%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,1311%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,18%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).1,058%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).18%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,277%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,087%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,016%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,546%
39033Transpositie van derma en/of vet.14%
35027Laparoscopische rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis (zie 035026 voor open procedure).1,114%
34753Endoscopisch aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis (zie 034752 voor open procedure).1,183%
34797Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).1,113%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,212%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).12%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).12%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,72%
34732Totale colectomie plus rectumamputatie, open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).1,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,4422%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,7917%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,4113%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,178%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,425%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,134%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,333%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.5,822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,7880%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,3177%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8544%
87070Echografie van de buikorganen.1,3825%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1716%
87090MRI abdomen.1,2810%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,2210%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,396%
88090MRI bekken.1,155%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,273%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.12%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium24,195%
70442Natrium23,5495%
70419Kreatinine20,6995%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling19,2895%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23,1595%
70116Ureum17,2194%
70689C-reactive proteinen (CRP)17,7194%
70715Trombocyten tellen12,2492%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.55,6889%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.28,7187%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,6981%
74896Alkalische fosfatase5,4981%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,6880%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,4578%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,0978%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,2576%
74802Albumine5,9775%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,8472%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,3472%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,6872%
70421Fosfaat6,0366%
70703Bezinkingssnelheid5,7364%
70469Magnesium5,0759%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,0158%
70119Chloride5,5854%
74801Eiwit3,6453%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,8653%
70707Protrombinetijd5,6142%
70718Differentiele telling (machinaal)4,5541%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,1340%
70307Amylase338%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,8337%
70303Sediment1,7436%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,1834%
70468Melkzuur3,333%
74895Kreatine-fosfokinase2,7232%
70460Triglyceriden3,0231%
70717Differentiele telling (hand)4,8225%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,6925%
70424Alkali reserve4,422%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,3922%
70425Cholesterol, totaal2,2219%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,8413%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,6512%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,2812%
70496Osmolariteit2,0511%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0911%
70714Eosinofielen tellen3,779%
74899Troponine, cardiale isovorm2,119%
70820BNP/NT-proBNP1,638%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,38%
72582Foliumzuur1,368%
70437IJzer2,388%
74151Lipase2,677%
70487Fibrinogeen2,357%
72649Ferritine2,447%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu6,087%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,116%
70449Transferrine2,996%
70130Urinezuur1,56%
72570Thyroxine (vrij T4)1,136%
70716Reticulocyten tellen4,045%
70108Diaceetzuur2,194%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,064%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,154%
74764Prealbumine3,234%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)19,583%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,693%
74251Cholesterol, HDL1,093%
71511Vitamine B1, Thiamine1,183%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk47,883%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)11,833%
70445IJzerbindingscapaciteit3,83%
74803Myoglobine1,33%
70483Ammoniak1,892%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk4,672%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)12%
70481Cellen tellen in liquor1,882%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,032%
70215Melkzuur, kwantitatief1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,1970%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,5365%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,0863%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch40,5262%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,8256%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,6749%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,3934%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,4730%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,5310%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,5710%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,1810%
70517Beta lactamase test1,729%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,847%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,45%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,54%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,563%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,222%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,442%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6183%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,019%
70827Zink2,075%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,754%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,774%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.26,9646%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,065%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,185%
193021Logopedie.3,733%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,823%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog2,892%
193012Enkelvoudige ergotherapie9,232%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,0244%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,99%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,717%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4832%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6778%
39692Preassessment opname.1,2844%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,0929%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10,0814%
39691Preassessment dagopname.1,222%
;