(bv: 100501050, 990026023, 029799089, 099899041, 110901007, 149599019, 990089029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199035) met declaratienummer (15B520)

Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 63 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.



Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,8987%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5753%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5546%
190009Klinisch intercollegiaal consult.6,694%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,7422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.46,3588%
190205Verpleegdag klasse 3B.53,2111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,7144%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0940%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,2226%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,2725%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3424%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).15%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,254%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,332%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).133%
35512Proeflaparotomie.1,430%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).1,0525%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,7416%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).1,0815%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,0213%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,0910%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).1,099%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,328%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).16%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).16%
34753Endoscopisch aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis (zie 034752 voor open procedure).16%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).16%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,175%
34797Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).15%
35588Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.15%
34799Endoscopische enterostomie (zie 034798 voor open procedure).1,025%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,24%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).14%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.1,253%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).13%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,763%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,123%
34732Totale colectomie plus rectumamputatie, open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).1,332%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.12%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).12%
34733Totale colectomie met ileorectale anastomose, open procedure (zie 034735 voor endoscopisch).1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,4421%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3416%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,2814%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,136%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,256%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,255%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,054%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.1,513%
87078Abcesdrainage met echografie.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,5493%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,0380%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,3752%
87070Echografie van de buikorganen.1,829%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,229%
87090MRI abdomen.1,1218%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,0715%
88090MRI bekken.19%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,094%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,253%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,013%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.1,123%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling19,9396%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23,6593%
70419Kreatinine21,9292%
70443Kalium25,2392%
70442Natrium25,1392%
70116Ureum18,7991%
70689C-reactive proteinen (CRP)19,8989%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.50,2588%
70715Trombocyten tellen14,3287%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,8785%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,6683%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,4782%
74896Alkalische fosfatase5,3482%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,179%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,376%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3476%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,5276%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,5973%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,9472%
74802Albumine5,6170%
70421Fosfaat5,3166%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,0960%
70469Magnesium4,5460%
70703Bezinkingssnelheid5,1358%
70119Chloride5,1557%
70718Differentiele telling (machinaal)4,6555%
70307Amylase2,5651%
74801Eiwit3,3348%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,2446%
70707Protrombinetijd4,340%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,5338%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,1833%
70460Triglyceriden3,0633%
70303Sediment1,6233%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,232%
70468Melkzuur3,8931%
74895Kreatine-fosfokinase2,9231%
70717Differentiele telling (hand)3,3726%
70424Alkali reserve6,9926%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,0324%
70425Cholesterol, totaal2,1315%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,5614%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,3312%
74151Lipase1,6712%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1712%
70130Urinezuur1,2111%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,5711%
70449Transferrine1,739%
70437IJzer1,459%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,459%
72582Foliumzuur1,468%
70496Osmolariteit2,868%
72649Ferritine27%
70714Eosinofielen tellen3,347%
74899Troponine, cardiale isovorm1,137%
72570Thyroxine (vrij T4)1,177%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,56%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu56%
70108Diaceetzuur2,786%
70820BNP/NT-proBNP2,146%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)15%
70110Indican1,44%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)12,24%
70737Tromboplastinetijd, partieel44%
74764Prealbumine33%
70716Reticulocyten tellen2,253%
74065HbAlc1,263%
71739Micro-albumine in urine13%
70481Cellen tellen in liquor22%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk92%
70312Bloed (occult) in diverse materialen1,332%
74251Cholesterol, HDL1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch667%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,164%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,364%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch40,2454%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,1254%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,8152%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch9,4436%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,7532%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,4411%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,4511%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,310%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,236%
70517Beta lactamase test25%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,015%
70643Immunodiffusie reactie3,64%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,254%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,764%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7485%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1913%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,8710%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed6,175%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.4,335%
70827Zink1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,8255%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,085%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog1,682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,9636%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten136%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat7,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).1,753%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5845%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7773%
39692Preassessment opname.1,448%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3625%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14,438%
39691Preassessment dagopname.1,677%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,44%
190034Afwezigheidsdag1,934%
;