(bv: 099699055, 029399015, 020108077, 990027189, 131999092, 020110041, 020108179, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199044) met declaratienummer (15B526)

Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 95 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8670%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2250%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5738%
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,015%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,184%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,0193%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,786%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8140%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,365%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,065%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,292%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,1779%
35512Proeflaparotomie.1,6136%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,0622%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,2313%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,818%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,17%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,656%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,066%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).1,036%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,25%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).1,345%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,142%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.1,152%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.1,152%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,422%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,8417%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,2610%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,276%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,644%
87048Abcesdrainage met CT.1,383%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,253%
87078Abcesdrainage met echografie.1,142%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.9,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,3382%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,3175%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,9948%
87070Echografie van de buikorganen.1,4830%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2623%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,135%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,084%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,174%
87090MRI abdomen.1,174%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,333%
89070Echografie onderste extremiteit.1,113%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,953%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,9298%
70442Natrium22,6598%
70443Kalium22,8598%
70419Kreatinine19,8798%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18,598%
70116Ureum16,9396%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,8195%
70715Trombocyten tellen12,9893%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.56,0492%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.33,3987%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,2785%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,3885%
74896Alkalische fosfatase6,3385%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,2882%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,9982%
74802Albumine6,0379%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,5175%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,8373%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,5472%
70421Fosfaat6,6671%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,5870%
70469Magnesium5,5865%
70703Bezinkingssnelheid5,862%
70119Chloride656%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,2755%
74801Eiwit3,8155%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,7952%
70718Differentiele telling (machinaal)4,148%
70307Amylase3,5746%
70707Protrombinetijd6,8642%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,3542%
70303Sediment1,8939%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,7238%
70460Triglyceriden3,5637%
74895Kreatine-fosfokinase2,9236%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,8633%
70468Melkzuur5,1632%
70717Differentiele telling (hand)3,5530%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,5127%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,6124%
70424Alkali reserve5,2923%
70425Cholesterol, totaal2,8221%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,5513%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,1113%
74151Lipase412%
72649Ferritine1,9711%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3411%
74899Troponine, cardiale isovorm2,0411%
70820BNP/NT-proBNP1,6111%
70437IJzer1,7911%
70496Osmolariteit2,1310%
70487Fibrinogeen3,1610%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,19%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,399%
70716Reticulocyten tellen2,998%
72570Thyroxine (vrij T4)1,328%
70130Urinezuur1,648%
70449Transferrine2,187%
70714Eosinofielen tellen3,057%
72582Foliumzuur1,477%
74764Prealbumine2,885%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,65%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,415%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)5,295%
74251Cholesterol, HDL1,485%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,474%
70208Amylase2,284%
71511Vitamine B1, Thiamine1,284%
70445IJzerbindingscapaciteit2,574%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)15,593%
74065HbAlc1,163%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch14,563%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,673%
71739Micro-albumine in urine2,383%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,883%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,263%
70108Diaceetzuur1,733%
70215Melkzuur, kwantitatief4,292%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,442%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,332%
70212Calcium in faeces.6,672%
70174Oestriol3,52%
70204Gistproef22%
70483Ammoniak1,332%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,5875%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,3766%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,6464%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch36,8964%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,1755%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3752%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,7736%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,7431%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,6312%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,3311%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,4211%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,110%
70517Beta lactamase test1,389%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,266%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,675%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,314%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,524%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,253%
70643Immunodiffusie reactie5,763%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd8,952%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7683%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1521%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,6311%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,545%
70827Zink1,815%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,314%
79993CLB-referentietarief.2,52%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie5,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.24,8248%
193021Logopedie.7,113%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,253%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,362%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.22%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,7643%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,076%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,836%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6144%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6573%
39692Preassessment opname.1,3535%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1519%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,3512%
39691Preassessment dagopname.1,313%
;