(bv: 028999007, 029199206, 990816015, 990116027, 990062006, 189999013, 099899019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199046) met declaratienummer (15B528)

Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 22 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,6669%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,8453%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,343%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,973%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,2614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,7590%
190205Verpleegdag klasse 3B.50,5110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,3351%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7238%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1337%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,5319%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,1310%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,178%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,346%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,334%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,53%
39876Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,3477%
35512Proeflaparotomie.1,3447%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).119%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,0914%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).110%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).18%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,46%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).15%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).14%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).14%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,334%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.14%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.13%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.13%
35350Cholecystectomie.13%
34850Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.13%
35013Verwijderen aandoening m.b.v. transanale endoscopische microchirurgie (TEM, zie 037332 voor opheffen recto-vaginale fistel m.b.v. TEM).1,53%
34432Maagresectie.1,042%
36240PartiŽle cystectomie, open procedure (zie 036241 voor laparoscopisch).1,82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,3528%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,4514%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,149%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,46%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.15%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.14%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,334%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,8990%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,5887%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,260%
87070Echografie van de buikorganen.2,1240%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3323%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,1612%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,2510%
88090MRI bekken.14%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.1,334%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
87090MRI abdomen.1,53%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.13%
88470Echografie van het scrotum.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.13%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.13%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).25,0296%
70442Natrium24,1396%
70443Kalium24,6396%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling21,4295%
70419Kreatinine22,3195%
70116Ureum19,3395%
70715Trombocyten tellen15,594%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,2992%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,3392%
74896Alkalische fosfatase7,0492%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,5890%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.34,2989%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.58,7588%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,287%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,0387%
70689C-reactive proteinen (CRP)1985%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,8784%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,8681%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,479%
70421Fosfaat6,2375%
74802Albumine6,1474%
70469Magnesium5,2474%
70703Bezinkingssnelheid4,6168%
70119Chloride4,763%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,9861%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3758%
70307Amylase3,0557%
74801Eiwit3,9455%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,7951%
70707Protrombinetijd5,7851%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,3844%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,5343%
70303Sediment1,9739%
70460Triglyceriden3,636%
70468Melkzuur4,0436%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,6436%
70717Differentiele telling (hand)2,4536%
74895Kreatine-fosfokinase3,7734%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,7330%
70424Alkali reserve5,4430%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,8229%
74151Lipase1,4722%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,8316%
70487Fibrinogeen2,5315%
70425Cholesterol, totaal2,3814%
74899Troponine, cardiale isovorm1,713%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,713%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1512%
70130Urinezuur1,3512%
70437IJzer1,2510%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,6310%
70496Osmolariteit1,3810%
72573Thyrotrofine (TSH)1,169%
70820BNP/NT-proBNP1,178%
70714Eosinofielen tellen2,678%
70108Diaceetzuur2,178%
72649Ferritine1,66%
74764Prealbumine2,46%
70449Transferrine1,46%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)4,816%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,576%
70716Reticulocyten tellen1,255%
71511Vitamine B1, Thiamine1,255%
70215Melkzuur, kwantitatief25%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,255%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,535%
72570Thyroxine (vrij T4)1,025%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
72582Foliumzuur24%
77451Antitrombine III activiteit1,334%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,674%
70208Amylase64%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,334%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,674%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling24%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief13%
70128Kreatine10,53%
70738Trombinetijd13%
70110Indican23%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief13%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk33%
77291Haptoglobine2,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,6376%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,6271%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch38,1569%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,0663%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,7955%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,1749%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,2932%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,6928%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,2623%
70517Beta lactamase test1,7812%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,8810%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,579%
70643Immunodiffusie reactie7,348%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,26%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,255%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.15%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.24%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,334%
71105HBs antigeen2,674%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,334%
70514Interactie MRC van twee antibiotica24%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,44%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,53%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,53%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay73%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd2,53%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,2286%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,519%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,3319%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,755%
70827Zink24%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.23%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,7143%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog1,674%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog1,334%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,334%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,334%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,334%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog13%
193021Logopedie.6,53%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,7137%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten7,59%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat27%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E22%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4656%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,285%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7373%
39692Preassessment opname.1,3637%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3819%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).28,047%
190034Afwezigheidsdag3,46%
39678Transport patiŽnt buiten het OK-complex.1,53%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,53%
;