(bv: 028999018, 159899014, 219699012, 990061065, 029899010, 990027184, 100501028, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199113) met declaratienummer (15C088)

Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker


Prijs van: Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij SlokdarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 46 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 72 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7889%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2438%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,257%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,335%
190011Eerste polikliniekbezoek.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.48,2873%
190204Verpleegdag.39,5327%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,4576%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,9433%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).15,9431%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.3,6727%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,3316%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).115%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,8311%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.111%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.111%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.19%
32684Diagnostische pleurapunctie.15%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,54%
34382Diagnostische oesophagoscopie inclusief eventuele oesophagus manometrie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34322Resectie van oesophaguscarcinoom.1,0284%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).144%
35512Proeflaparotomie.1,4520%
34324Thoracoscopische oesophagusresectie (zie 034323 voor open procedure).120%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,118%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).1,118%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.8,8815%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,69%
34432Maagresectie.17%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,57%
32203Tracheotomie.1,257%
34342Oesophagusresectie met colonimplantatie.17%
34323Oesophagusresectie, open procedure (zie 034324 voor thoracoscopisch).15%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.14%
35350Cholecystectomie.14%
34792Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).14%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).14%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).14%
34799Endoscopische enterostomie (zie 034798 voor open procedure).14%
34360Operatieve behandeling oesophagusperforatie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.2,5424%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,7522%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.4,89%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.25%
33290Behandeling met de cardioverter.14%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,9698%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,8165%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,5556%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4540%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.233%
87070Echografie van de buikorganen.1,218%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,1413%
120501PET WB (whole body), oncologie.111%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,29%
39494Echografie van het hart.1,54%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling24,0685%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).63,6485%
70419Kreatinine23,0485%
70442Natrium52,7485%
70116Ureum20,0485%
70443Kalium53,0685%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.64,482%
70715Trombocyten tellen16,3882%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed58,5276%
74896Alkalische fosfatase11,4876%
70689C-reactive proteinen (CRP)2176%
70489ASAT, SGOT, transaminase11,8575%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,5475%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12,0775%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.48,273%
74802Albumine11,4769%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9,1869%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)13,1167%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk14,5767%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.52,3165%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,3562%
70307Amylase4,2160%
70469Magnesium13,1358%
70119Chloride8,2356%
70707Protrombinetijd14,0656%
70421Fosfaat16,5856%
70468Melkzuur42,8653%
70718Differentiele telling (machinaal)3,9651%
74895Kreatine-fosfokinase4,547%
70737Tromboplastinetijd, partieel17,7245%
70460Triglyceriden444%
74801Eiwit5,342%
70424Alkali reserve125,8742%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,2642%
70703Bezinkingssnelheid2,742%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,3240%
70717Differentiele telling (hand)738%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,4338%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,6536%
72649Ferritine435%
70425Cholesterol, totaal2,5822%
70704Bloedingstijd10,818%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,418%
70130Urinezuur1,718%
70820BNP/NT-proBNP2,418%
70303Sediment1,418%
74803Myoglobine1,2216%
72582Foliumzuur115%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,6315%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3815%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1413%
70716Reticulocyten tellen1,6711%
70496Osmolariteit1,511%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,3311%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu8,29%
74151Lipase1,29%
72570Thyroxine (vrij T4)1,29%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling59%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief19%
70738Trombinetijd7,257%
70487Fibrinogeen47%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,757%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,57%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,675%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)15%
72501Cortisol55%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine55%
72565Prolactine (PRL)4,675%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)104%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.14%
74251Cholesterol, HDL24%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk34%
70208Amylase16,54%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch104%
70714Eosinofielen tellen24%
74899Troponine, cardiale isovorm1,54%
74764Prealbumine24%
70476Immunoglobuline, elk14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,7675%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch10,9873%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch10,6262%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch32,0755%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch655%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,655%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,938%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,9429%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,7522%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch9,618%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,3815%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,8815%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch411%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.6,49%
70517Beta lactamase test17%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,57%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch6,57%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,335%
70620L-agglutinatie1,675%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch25%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,675%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,335%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,54%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)14%
70503Kweekproef op tuberculose14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0984%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay615%
70827Zink14%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.26,7662%
193021Logopedie.5,8815%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.17%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie4,757%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,7845%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,787%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,887%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7320%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,257%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,335%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4993%
39692Preassessment opname.1,0845%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5238%
;