(bv: 990716008, 069499026, 029299054, 159899007, 069599012, 079799018, 990216005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199114) met declaratienummer (15C089)

Operatie aan de slokdarm/maag (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker


Prijs van: Operatie aan de slokdarm/maag (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij SlokdarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 693 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 17 725,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0876%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3730%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,126%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,298%
190055Dagverpleging II.1,036%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,9450%
190205Verpleegdag klasse 3B.13,5543%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7236%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3820%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,1712%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,2310%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).3,968%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,076%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,434%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.13%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.13%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34322Resectie van oesophaguscarcinoom.174%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).1,0238%
34792Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).117%
34324Thoracoscopische oesophagusresectie (zie 034323 voor open procedure).115%
34342Oesophagusresectie met colonimplantatie.1,0111%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).1,029%
34401Gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena), open procedure (zie 034402 voor endoscopisch).1,046%
35512Proeflaparotomie.1,345%
34323Oesophagusresectie, open procedure (zie 034324 voor thoracoscopisch).15%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).14%
34799Endoscopische enterostomie (zie 034798 voor open procedure).13%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.3,23%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).13%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,173%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).12%
34432Maagresectie.12%
34440Totale maagresectie, thoracaal of abdominaal.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,4222%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,119%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,098%
39684Inbrengen thoraxdrain.1,897%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,175%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,053%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,4382%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,2742%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3824%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2519%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,248%
120501PET WB (whole body), oncologie.18%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,055%
87070Echografie van de buikorganen.1,235%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,194%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,5576%
70443Kalium10,2475%
70442Natrium10,1775%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,5274%
70419Kreatinine6,7772%
70116Ureum6,0571%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.20,0269%
70715Trombocyten tellen5,0366%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,4164%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,9763%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0261%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,1358%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10,2653%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,3448%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,1348%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,2347%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,9546%
74896Alkalische fosfatase3,2345%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,0144%
74802Albumine3,0742%
70421Fosfaat3,5941%
70469Magnesium3,3840%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,2240%
70707Protrombinetijd3,4834%
70119Chloride3,4432%
70468Melkzuur8,9827%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,7927%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,1526%
70718Differentiele telling (machinaal)1,9423%
70307Amylase2,3222%
74895Kreatine-fosfokinase2,6922%
74801Eiwit2,1421%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,5318%
70424Alkali reserve20,1618%
70703Bezinkingssnelheid2,3918%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,3318%
70717Differentiele telling (hand)2,5114%
70460Triglyceriden1,8214%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,2412%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,8211%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,639%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,619%
70425Cholesterol, totaal1,527%
72649Ferritine1,786%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,485%
70487Fibrinogeen1,314%
70303Sediment1,324%
70704Bloedingstijd3,844%
72573Thyrotrofine (TSH)1,134%
74899Troponine, cardiale isovorm2,744%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)13%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,953%
70130Urinezuur1,473%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,053%
70716Reticulocyten tellen1,213%
70820BNP/NT-proBNP1,373%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk21,833%
74151Lipase1,563%
72501Cortisol3,473%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,193%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine3,532%
74764Prealbumine1,62%
72565Prolactine (PRL)3,472%
70128Kreatine7,072%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk32%
70738Trombinetijd3,872%
70496Osmolariteit1,862%
72570Thyroxine (vrij T4)12%
74803Myoglobine1,622%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,0125%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,2923%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,3720%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,5517%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,8617%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,7316%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,5512%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,7610%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,235%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,124%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch5,964%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,653%
70517Beta lactamase test1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7470%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay43%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,653%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,0442%
193021Logopedie.44%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6116%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1584%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6235%
39692Preassessment opname.1,0420%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,568%
190034Afwezigheidsdag23%
;